Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

1

U prozoru čvorišta kliknite na dugme Započni razgovor

2

Da biste imenuli razmak bez dodavanja bilo koga u njega, izaberite stavku Kreiraj prazan prostor . Da biste kreirali razmak i dodali mu osobe, počnite da upisujete imena osoba koje želite da dodate i izaberite ih sa liste. Izaberite najmanje dve druge osobe da biste kreirali grupni prostor. Ako dodate samo još jednu osobu, stvorićete razmak samo sa njom koji će se koristiti za direktne poruke.

3

Imenuj razmak i kliknite na dugme Kreiraj razmak .

1

U prozoru čvorišta kliknite na dugme Kreiraj razmak

2

Da biste imenuli razmak bez dodavanja bilo koga u njega, izaberite stavku Kreiraj prazan prostor . Da biste kreirali razmak i dodali mu osobe, počnite da upisujete imena osoba koje želite da dodate i izaberite ih sa liste. Izaberite najmanje dve druge osobe da biste kreirali grupni prostor. Ako dodate samo još jednu osobu, stvorićete razmak samo sa njom koji će se koristiti za direktne poruke.

3

Imenuj razmak i kliknite na dugme Kreiraj razmak .

1

Na kartici Ćaskanja dodirnite .

2

Da biste kreirali razmak i dodali mu osobe, počnite da upisujete imena osoba koje želite da dodate i izaberite ih sa liste. Izaberite najmanje dve druge osobe da biste kreirali grupni prostor. Ako dodate samo još jednu osobu, stvorićete razmak samo sa njom koji će se koristiti za direktne poruke.

3

Imenuj razmak i dodirni Gotovo .

1

Na kartici Ćaskanja dodirnite .

2

Da biste kreirali razmak i dodali mu osobe, počnite da upisujete imena osoba koje želite da dodate i izaberite ih sa liste. Izaberite najmanje dve druge osobe da biste kreirali grupni prostor. Ako dodate samo još jednu osobu, stvorićete razmak samo sa njom koji će se koristiti za direktne poruke.

3

Imenuj razmak i dodirni .