Přehled řízení přístupu na základě rolí

Při zavádění partnerské a zákaznické organizace je pro partnera i zákazníka vytvořena role Správce s úplným oprávněním. V případě, že partnerská organizace již existuje, není pro ni vytvořena role Správce s úplným oprávněním.

Úplný správce může nastavit další správce. Ve výchozím nastavení nemají další přidaní uživatelé žádná oprávnění správce.

Úplná oprávnění správce umožňují přiřadit jednu nebo více rolí libovolnému uživateli v organizaci. Uživatelům v organizaci můžete přiřadit role správce a určit, co mohou vidět v centru Control Hub a k čemu mají přístup.

Centrum Control Hub umožňuje přidělovat uživatelům role podle jejich odpovědnosti a požadavků na práci.

Například Správce helpdesku může povolit nebo zakázat analýzu pro uzel na kartě UCM Cloud > Inventář analýzy, ale ve výchozím nastavení je správci helpdesku přiděleno oprávnění pouze pro čtení. Aby však byla tato operace povolena, musí Správce zákazníků explicitně přiřadit úplné oprávnění správci helpdesku.

Podobně můžete také přiřadit roli Správce UC-pouze pro čtení a Správce prodeje, abyste umožnili zobrazit sestavu o využití licencí Flex a spravovat zákazníky. Více informací najdete v části Přiřazení role Správce UC-pouze pro čtení v tématu Přiřazení role správce UC Partner pouze pro čtení.

Můžete také spravovat oprávnění externích správců a definovat je jako externí úplné správce, externí správce s právy pouze pro čtení a správce provisioningu. Pokud je partnerovi po připojení ke službě UCM Cloud přidělena role Správce provisioningu, doporučujeme tuto roli změnit na Externí úplný správce, aby měl přístup k analýzám a sestavám UCM Cloud .

Postup vytváření a přiřazování rolí v rámci organizace naleznete v části Přiřazení rolí účtu organizace v Cisco Webex Control Hub.

Role a oprávnění

Oprávnění zákazníka

Přístup

Správce s úplným oprávněním

Správce s právy pouze pro čtení

Správce podpory

Správce uživatelů a zařízení

Správce zařízení

Pracovníci pro dodržování předpisů

Rozšířený přístup k řešení problémů

Správce provisioningu

Sestavy UCM Cloud Flex

Pouze pro čtení

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Analýza UCM Cloud

Pouze pro čtení

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Nedefinováno

Oprávnění partnera

Přístup

Správce s úplným oprávněním

Správce prodeje s úplným oprávněním

Správce prodeje

Správa partnerské organizace Nedefinováno Nedefinováno
Správa organizace zákazníků Nedefinováno (Všichni zákazníci spravovaní organizací partnera.) (Pouze přiřazení zákazníci.)
Přiřazení rolí správce prodeje Nedefinováno

Křížové spuštění instance aplikace UC

Nedefinováno (Všichni zákazníci spravovaní organizací partnera.) Nedefinováno