Översikt över rollbaserad åtkomstkontroll

När partner- och kund organisationen etableras skapas en fullständig administratörsroll för både partner och kund. Om en partnerorganisation finns skapas inte någon fullständig administratörsroll för partnern.

En fullständig administratör kan konfigurera ytterligare administratörer. Som standard har ytterligare användare du lägger till inga administrativa behörigheter.

Med fullständig administratörsbehörighet är det möjligt att tilldela en eller flera roller till alla användare i organisationen. Användare inom din organisation kan tilldelas administrativa roller för att fastställa vad de kan se och ha tillgång till i Control Hub.

I Control Hub kan du tilldela roller till användare enligt deras ansvarsområden och arbetsbehov.

Till exempel kan en helpdesk-admin aktivera eller inaktivera analysen för en nod från UCM Cloud > Analysinventariet, men som standard har en helpdesk-admin läsbehörighet. För att åtgärden ska kunna utföras måste kundadministratören uttryckligen tilldela fullständig administratörsbehörighet till helpdesk-admin.

På samma sätt kan du även tilldela rollerna UC-skrivskyddad administratör och försäljningsadministratör för att se rapporten över Flex-användning och hantera dina kunder, se Tilldela en UC-skrivskyddad administratörsroll i Tilldela rollen skrivskyddad administratör för UC-partner.

Du kan även hantera externa administratörsbehörigheter och definiera dem som externa fullständiga administratörer, externa skrivskyddade administratörer eller etablera administratörer. Efter etablering i UCM Cloud med en partner tilldelad rollen etableringsadministratör rekommenderar vi att du ändrar den här rollen till extern fullständig administratören för att komma åt UCM Cloud-analyser och rapporter.

Mer information om hur du skapar och tilldelar roller inom organisationen finns i Tilldela organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

Roll och behörigheter

Kundbehörigheter

Åtkomst

Fullständig administratör

Skrivskyddad administratör

Supportadministratör

Användare och enhetsadministratör

Enhetsadministratör

Compliance-ansvariga

Avancerad felsökningsåtkomst

Reserveringsadministratör

UCM Cloud Flex-rapporter

Skrivskyddad

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

UCM Molnanalys

Skrivskyddad

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Partnerbehörighet

Åtkomst

Fullständig administratör

Fullständig försäljningsadministratör

Försäljningsadministratör

Förvaltning av partnerorganisation Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Förvaltning av kundorganisation Ej tillämpligt (Alla kunder som förvaltas av partnerorganisationen.) (Endast tilldelade kunder.)
Tilldela försäljningsadministratörsroller Ej tillämpligt

Cross-Launch UC-programinstans

Ej tillämpligt (Alla kunder som förvaltas av partnerorganisationen.) Ej tillämpligt