Oversigt over rollebaseret adgangskontrol

Når du onboarder partner- og kundeorganisationen, oprettes der en administratorrolle med fulde rettigheder for både partner og kunde. Hvis der findes en partnerorganisation, oprettes der en administratorrolle med fulde rettigheder ikke for partneren.

En administrator med fulde rettigheder kan konfigurere yderligere administratorer. Som standard har yderligere brugere, som du tilføjer, ingen administratorrettigheder.

Med fulde administratorrettigheder kan du tildele en eller flere roller til en hvilken som helst bruger i din organisation. Du kan tildele administrative roller til brugere i din organisation, for at bestemme, hvad de kan se og få adgang til i Control Hub.

Control Hub giver dig mulighed for at tildele rolle til brugere i henhold til deres ansvarsområder og arbejdsbehovet.

En helpdesk-administrator kan aktivere eller deaktivere analysen for en node fra UCM Cloud > Analyselager, men som standard tildeles der en helpdesk-administrator med skrivebeskyttet tilladelse. Men hvis du vil tillade denne handling, skal kundeadministratoren udtrykkeligt tildele helpdesk-administratoren fulde rettigheder.

På samme måde kan du også tildele UC-administratorrolle og -salgsadministratorrolle med skrivebeskyttede rettigheder for at vise rapporten over fleksibel brug og for at administrere dine kunder i menuen Tildel UC-administratorrolle med skrivebeskyttede rettigheder i Tildel administratorrolle med skrivebeskyttede rettigheder for UC-partner.

Du kan også administrere eksterne administratorrettigheder og definere dem som eksterne administratorer med fulde rettigheder, eksterne administratorer med skrivebeskyttede rettigheder og klargøringsadministratorer. Når du har onboardet til UCM-clouden, anbefaler vi, at du ændrer denne rolle til den eksterne fulde administrator for at få adgang til UCM-cloudanalyse og -rapporter, hvis en partner er tildelt til den fulde administratorrolle .

Hvis du vil oprette og tildele roller i din organisation, kan du se Tildeling af organisationskontoroller i Cisco Webex Control Hub.

Rolle og rettigheder

Kunderettigheder

Adgang

Administrator med fulde rettigheder

Administrator med skrivebeskyttede rettigheder

Supportadministrator

Bruger- og enhedsadministrator

Enhedsadministrator

Overholdelsesansvarlige

Adgang til avanceret fejlfinding

Klargøringsadministrator

UCM Cloud Flex-rapporter

Skrivebeskyttet

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

UCM-cloudanalyse

Skrivebeskyttet

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

Partnerrettigheder

Adgang

Administrator med fulde rettigheder

Salgsadministrator med fulde rettigheder

Salgsadministrator

Administration af partnerorganisation I/T I/T
Administration af kundeorganisation I/T (Alle kunder, der administreres af partnerorganisationen). (Kun tildelte kunder).
Tildel salgsadministratorroller I/T

UC-programforekomst

I/T (Alle kunder, der administreres af partnerorganisationen ). I/T