Během procesu plánování školení můžete přidat pouze test, který jste již vytvořili a uložili do testovací knihovny.

1

Vyberte Testy > Přidat test .

2

Vyberte test, na kterém chcete nový test založit, a pak vyberte Další .

3

Zadejte název nového testu, vyberte možnosti doručení testu a pak vyberte Uložit .

Podrobnosti najdete v tématu Určení možností doručení testu pro naplánovanou tréninkovou relaci.

4

Opakujte tyto pokyny a přidejte do tréninku více testů.

5

Vyberte Plán nebo Aktualizovat .