במהלך תהליך תזמון האימונים, באפשרותך להוסיף רק בדיקה שכבר יצרת ושמרת בספריית הבדיקות.

1

בחר בדיקות > הוסף בדיקה .

2

בחר בדיקה שעליה תוכל לבסס את הבדיקה החדשה ולאחר מכן בחר הבא .

3

הקלד שם עבור הבדיקה החדשה שלך, בחר אפשרויות מסירת בדיקה ולאחר מכן בחר שמור .

לקבלת פרטים, ראה ציון אפשרויות מסירת בדיקות לאימון מתוזמן.

4

חזור על הוראות אלה כדי להוסיף מבחנים מרובים לאימון שלך.

5

בחר לוח זמנים או עדכן .