Under utbildningsmötets schemaläggningsprocess kan du endast lägga till ett test som du redan har skapat och sparat i testbiblioteket.

1

Välj tester > Lägg till test .

2

Välj ett test som du vill basera ditt nya test på och välj sedan Nästa .

3

Skriv ett namn på ditt nya test, välj alternativ för testleverans och välj sedan Spara .

För detaljer, se Ange alternativ för testleverans för ett schemalagt utbildningsmöte.

4

Upprepa dessa anvisningar för att lägga till fler tester i ditt utbildningsmöte.

5

Välj Schemalägg eller Uppdatera .