Podczas procesu planowania sesji treningowej można dodać tylko test, który został już utworzony i zapisany w bibliotece testów.

1

Wybierz pozycję Testy > Dodaj test.

2

Wybierz test, na którym ma być podstawę nowego testu, a następnie wybierz pozycję Dalej .

3

Wpisz nazwę nowego testu, wybierz pozycję opcje dostarczania testu, a następnie wybierz pozycję Zapisz .

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Określanie opcji dostarczania testów dla zaplanowanej sesji szkoleniowej.

4

Powtórz te instrukcje, aby dodać wiele testów do sesji treningowej.

5

Wybierz zaplanuj lub Aktualizuj .