Počas procesu plánovania tréningu môžete pridať iba test, ktorý ste už vytvorili a uložili do knižnice testov.

1

Vyberte Testy > Pridať test .

2

Vyberte test, na ktorom sa má založiť nový test, a potom vyberte Ďalšie .

3

Zadajte názov nového testu, vyberte možnosti doručenia testu a potom vyberte Uložiť .

Podrobnosti nájdete v časti Zadanie možností doručenia testu pre plánované školenie.

4

Opakujte tieto pokyny, ak chcete do tréningu pridať viacero testov.

5

Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať .