Navigace pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete procházet pomocí aplikace Cisco Jabber.

  • Použijte klávesu TAB pro pohyb ve vaší aplikaci, použijte SHIFT + TAB pro procházení položek zpět.

  • Pomocí tlačítek se šipkami můžete procházet zprávy, kontakty nebo položky nabídky.

  • Při výběru položek použijte klávesu MEZERNÍK nebo ENTER.

Hovory

Akce

Klávesová zkratka

Přijetí hovoru

CTRL + L

Odmítnout hovor

CTRL + D

Ukončit hovor

CTRL + K

Ztišit

Ctrl + šipka dolů

Spustit nebo zastavit video

Ctrl + Shift + V
není ve virtuálních prostředích k dispozici

Ukotvit okno hovoru

CTRL + ALT + P

Přidržené hovory

CTRL + SHIFT + H

Otevřete klávesnici

CTRL + SHIFT + K
není ve virtuálních prostředích k dispozici

Nabídka otevřít další možnosti hovoru

Ctrl + Shift + znak plus (+)

Přepojení hovoru

Ctrl + Shift + T

Reakce na hovor pomocí konverzace

CTRL + R
není ve virtuálních prostředích k dispozici

Zobrazit statistiku hovoru

CTRL + SHIFT + S

Umístěte fokus na tlačítko sdílení obrazovky.


 

Pak můžete zvolit zastavení sdílení nebo sdílení jiné aplikace.

CTRL + SHIFT + M

Chaty

Akce

Klávesová zkratka

Zavřít okno konverzace

CTRL + W

Tučně

CTRL + B

Psané

CTRL + I

Trhnout

CTRL + U

Kopírovat

CTRL + C

Zkopírovaný

CTRL + V

Řezat

CTRL + X

Zpět

CTRL + Z

Provedení

CTRL + Y

Globální klávesové zkratky

Tyto globální klávesové zkratky můžete použít pro řízení Jabber i při použití jiné aplikace.

Akce

Klávesová zkratka

Přístup k doku

CTRL + SHIFT +?

Otevření kontextové nabídky

Klávesy SHIFT + F10

Přenést okno konverzace dopředu

Otevřít nepřečtenou konverzaci

CTRL + ALT + Z

Navigace pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice můžete procházet pomocí aplikace Cisco Jabber. Chcete-li používat úplnou navigaci pomocí klávesnice, zapněte v předvolbách systém.

  • Použijte klávesu TAB pro pohyb ve vaší aplikaci, použijte SHIFT + TAB pro procházení položek zpět.

  • Pomocí tlačítek se šipkami můžete procházet zprávy, kontakty nebo položky nabídky.

  • K výběru položek použijte mezerník.

Příkazy v okně rozbočovače

Chcete-li procházet karty v okně rozbočovače, stiskněte tlačítko Command + číslice (1 – 9). Pro kontakty: první karta, stiskněte tlačítko Command + 1. Pro chat konverzace, druhou, stiskněte tlačítko Command + 2 a podobně.

Akce

Klávesová zkratka

Přidat kontakt

Apple + D

Zobrazit rozšířené zobrazení kontaktů

Shift + Apple + T

Zobrazit kontakty offline

Shift + Apple + H

Přenést okno rozbočovače do popředí

Command +/

Hovory

Akce

Klávesová zkratka

Nový hovor

Shift + Apple + N

Volat vybraný kontakt

ALT + Command + C

opakování volání,

Apple + R

Ukončit hovor

Apple + K

přijetí hovoru,

Apple + L

Odmítnutí hovoru

Shift + Apple + D

Ztišit

Option + Command + šipka dolů

Zesílení hlasitosti

Apple + šipka nahoru

Zeslabení hlasitosti

Apple + šipka dolů

Přepojí hovor.

Option + Command + T

Pruh řízení hovorů automaticky zeslabovat

Apple + Option + Shift + H
jsou dostupné pouze tehdy, když je povolen VoiceOver

Chaty

Akce

Klávesová zkratka

Zahájení konverzace s vybraným kontaktem

Apple + N

Zahájení seskupování pomocí několika vybraných kontaktů

Option + Shift + Apple + N

Přepínat mezi konverzacemi

CTRL + TAB

Ukončení konverzace

Apple + W

Opuštění pole pro zadání textu zprávy

SHIFT + TAB

Obnovit výchozí písmo

Option + Shift + Apple + T

Zobrazit všechna písma

Apple + T

Tučně

Apple + B

Psané

Option + Command + I

Trhnout

Apple + U

Zvětšit velikost písma

Apple + znak plus (+)

Zmenšit velikost písma

Command + pomlčka (-)

Zobrazit barvy

Shift + Command + C

Hlasová schránka

Akce

Klávesová zkratka

Odstranit hlasovou zprávu

Odstranit

Prázdný odpadkový koš

Option + Apple + Delete

Přehrát nebo pozastavit hlasovou zprávu

ALT + Command + P

Globální zástupci

Globální klávesové zkratky jsou pro, když je okno Cisco Jabber na pozadí. Může být třeba je nejprve povolit tak, že přejdete do předvoleb systému > klávesové >.

Akce Klávesová zkratka
přijetí hovoru, Ctrl + Apple + L
Ztlumit aktivní hovor Shift + Alt + Command + šipka dolů