Tangentbordsnavigering

Du kan använda tangentbordet för att navigera i Cisco Jabber.

  • Använd Tabb-tangenten för att navigera i din app. Använd Shift + TABB för att navigera bakåt genom objekt.

  • Använd piltangenterna för att navigera genom meddelanden, kontakter eller menyalternativ.

  • Använd blankstegs- eller retur-tangenten för att välja objekt.

Samtal

Åtgärd

Kortkommando

Besvara samtal

Ctrl + L

Avvisa samtal

Ctrl + D

Avsluta samtal

Ctrl + K

Ljud av

Ctrl + Nedåtpil

Starta eller stoppa video

Ctrl + Skift + V
Inte tillgängligt i virtuella miljöer

Docka samtalsfönstret

Ctrl + Alt + P

Parkera samtal

Ctrl + Shift + H

Öppna knappsatsen

Ctrl + Skift + K
Inte tillgängligt i virtuella miljöer

Öppna menyn fler samtalsalternativ

Ctrl + Shift + Plustecken (+)

Överföra ett samtal

Ctrl + Shift + T

Besvara samtal med chatt

Ctrl + R
Inte tillgängligt i virtuella miljöer

Visa samtalsstatistik

Ctrl + Skift + S

Markera knappen skärmdelning.


 

Du kan sedan välja att stoppa delningen eller dela ett annat program.

Ctrl + Skift + M

Chatt

Åtgärd

Kortkommando

Stäng chattfönster

Ctrl + W

Fetstil

Ctrl + B

Kursiv

Ctrl + I

Understrykning

Ctrl + U

Kopiera

Ctrl + C

Klistra in

Ctrl + V

Klipp ut

Ctrl + X

Ångra

Ctrl + Z

Gör om

Ctrl + Y

Tangenter för globala kortkommandon

Du kan använda de här globala kortkommandona för att styra Jabber, även när du använder ett annat program.

Åtgärd

Kortkommando

Åtkomst till det förankrade fönstret

Ctrl + Shift + ?

Öppna kontextmenyn

Shift + F10

Placera konversationsfönstret längst fram

Öppna oläst konversation

Ctrl + Alt + Z

Tangentbordsnavigering

Du kan använda tangentbordet för att navigera i Cisco Jabber. För full tangentbordsnavigering på din Mac ska du aktivera fullständig åtkomst till tangentbordet i systeminställningarna.

  • Använd Tabb-tangenten för att navigera i din app. Använd Shift + TABB för att navigera bakåt genom objekt.

  • Använd piltangenterna för att navigera genom meddelanden, kontakter eller menyalternativ.

  • Använd blankstegstangenten för att välja objekt.

Kommandon i hubbfönstret

Om du vill navigera i flikarna i hubb-fönstret trycker du på kommando + siffertangent (1–9). För kontakter, den första fliken, tryck på Kommando + 1. För chattar, den andra fliken, tryck på Kommando + 2 och så vidare.

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en kontakt

Kommando + D

Visa expanderad vy av kontakter

Shift + Kommando + T

Visa kontakter som är offline

Shift + Kommando + H

Visa hubbfönstret längst fram

Kommando + /

Samtal

Åtgärd

Kortkommando

Nytt samtal

Shift + Kommando + N

Ring den valda kontakten

Alternativ + Kommando + C

ring igen

Kommando + R

Avsluta samtal

Kommando + K

Besvara ett samtal

Kommando + L

Avvisa ett samtal

Shift + Kommando + D

Ljud av

Alternativ + Kommando + Nedåtpilen

Höj volymen

Kommando + Uppåtpilen

Sänk volymen

Kommando + nedåtpilen

Överför samtal

Alternativ + Kommando + T

Samtalskontrollpanel, autotoning

Kommando + Option + Skift + H
Endast tillgängligt om VoiceOver har aktiverats

Chatt

Åtgärd

Kortkommando

Starta en chatt med vald kontakt

Kommando + N

Starta en gruppchatt med flera utvalda kontakter

Alternativ + Shift + Kommando + N

Växla mellan chattar

Kontroll + Tabb

Stäng chatt

Kommando + W

Gå ur inmatningsfältet för meddelandetext

Shift + Tabb

Återställ standardteckensnitt

Alternativ + Shift + Kommando + T

Visa alla teckensnitt

Kommando + T

Fetstil

Kommando + B

Kursiv

Alternativ + Kommando + I

Understrykning

Kommando + U

Öka teckenstorlek

Kommando + Plustecken (+)

Minska teckenstorlek

Kommando + Bindestreck (-)

Visa färger

Shift + Kommando + C

Röstmeddelanden

Åtgärd

Kortkommando

Ta bort röstmeddelande

Ta bort

Töm papperskorgen på röstmeddelanden

Alternativ + Kommando + Ta bort-knappen

Spela upp eller pausa meddelandet

Alternativ + Kommando + P

Globala kortkommandon

Globala kortkommandon kan användas när Cisco Jabber-fönstret är i bakgrunden. Du kan behöva aktivera dem först genom att gå till Systeminställningar > Tangentbord > Genvägar.

Åtgärd Kortkommando
Besvara ett samtal Kontroll + Kommando + L
Stänga av ljudet för det aktiva samtalet Shift + Alternativ + Kommando + Nedåtpilen