Nawigacja za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury można poruszać się po programie Cisco Jabber.

  • Za pomocą klawisza Tab przejdź do aplikacji, naciskając kombinację przycisków Shift + Tab, aby poruszać się po elementach

  • Za pomocą klawiszy strzałek można przechodzić między wiadomościami, kontaktami lub elementami menu.

  • Do wybierania elementów służy klawisz spacji lub ENTER.

Połączenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odebranie połączenia

Ctrl + L

Odrzuć połączenia

CTRL + D

Zakończ połączenie

CTRL + K

Wyciszenie

Ctrl + Strzałka w dół

Uruchamianie i zatrzymywanie wideo

Ctrl + Shift + V
jest niedostępny w środowiskach wirtualnych

Zadokuj okno połączenia

Ctrl + Alt + P

Zatrzymywanie połączeń

Ctrl + Shift + H

Otwieranie klawiatury numerycznej

Ctrl + Shift + K
nie jest dostępny w środowiskach wirtualnych

Otwarcie menu Więcej opcji połączenia

Ctrl + Shift + znak plus (+)

Przekazywanie połączenia

Ctrl + Shift + T

Odpowiadanie na połączenia przy użyciu czatu

Ctrl + R
jest niedostępny w środowiskach wirtualnych

Wyświetl statystyki połączenia

Ctrl + Shift + S

Umieść punkt skupienia na przycisku Udostępnij na ekranie


 

Można wtedy zatrzymać udział lub współdzielić inną aplikację.

Ctrl + Shift + M

Czat

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamknięcie okna rozmowy

Ctrl + W

Pogrubienie

Ctrl + B

Stosowania

Ctrl + I

Kreślić

Ctrl + U

Kopiuj

Ctrl + C

Wklej

Ctrl + V

Wytnij

Ctrl + X

Undo

Ctrl + Z

Ponów

Ctrl + Y

Globalne skróty klawiaturowe

Za pomocą tych globalnych skrótów można sterować Jabber, nawet jeśli jest używana inna aplikacja.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dostęp do zadokowanego okna

Ctrl + Shift +?

Otwarcie menu kontekstowego

Shift + F10

Przełączanie okna rozmowy na wierzch

Otwieranie nieprzeczytanej rozmowy

Ctrl + Alt + Z

Nawigacja za pomocą klawiatury

Za pomocą klawiatury można poruszać się po programie Cisco Jabber. W przypadku pełnej nawigacji za pomocą klawiatury na komputerze Mac Włącz pełny dostęp za pomocą klawiatury w Preferencjach systemowych

  • Za pomocą klawisza Tab przejdź do aplikacji, naciskając kombinację przycisków Shift + Tab, aby poruszać się po elementach

  • Za pomocą klawiszy strzałek można przechodzić między wiadomościami, kontaktami lub elementami menu.

  • Za pomocą spacji wybierz elementy.

Polecenia okna centrum

Aby poruszać się między kartami w oknie centrum, naciśnij kombinację klawisza Command + cyfra (1 – 9). W przypadku kontaktów na pierwszej karcie naciśnij przycisk Command + 1. W przypadku czatów, drugiego na karcie naciśnij przycisk Command + 2 itd.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie kontaktu

Command + D

Widok wyświetlania rozwiniętych kontaktów

Shift + Command + T

Pokazywanie kontaktów offline

Shift + Command + H

Przesuń okno centrum na wierzch

Command +/

Połączenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Nowe wywołanie

Shift + Command + N

Umożliwia połączenie z wybranym kontaktem

Option + Command + C

Wybierz ponownie

Command + R

Zakończ połączenie

Command + K

Odbieranie połączenia

Command + L

Odrzucanie połączenia

Shift + Command + D

Wyciszenie

Option + Command + Strzałka w dół

Zwiększanie głośności

Command + Strzałka w górę

Zmniejszanie głośności

Command + Strzałka w dół

Przekazywanie połączenia

Option + Command + T

Automatyczne zanikanie paska sterowania połączeniami

Command + Option + Shift + H
dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest opcja VoiceOver

Czat

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozpoczynanie czatu z wybranym kontaktem

Command + N

Rozpoczynanie czatu grupowego z wieloma wybranymi kontaktami

Option + Shift + Command + N

Przełączanie między rozmowami

Control + Tab

Zamknij czat

Command + W

Wyjdź z pola wprowadzania tekstu do wiadomości

Shift + Tab

Przywrócenie czcionki domyślnej

Option + Shift + Command + T

Wyświetlenie wszystkich czcionek

Command + T

Pogrubienie

Command + B

Stosowania

Option + Command + I

Kreślić

Command + U

Zwiększanie rozmiaru czcionki

Command + znak plus (+)

Zmniejsz rozmiar czcionki

Command + myślnik (-)

Wyświetlanie kolorów

Shift + Command + C

Poczta głosowa

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie wiadomości głosowej

Usuń

Opróżnienie kosza wiadomości głosowych

Option + Command + Delete

Odtwarzanie lub wstrzymywanie wiadomości głosowej

Option + Command + P

Skróty globalne

Globalne skróty klawiaturowe znajdują się na stronie tła, na której znajduje się okno Cisco Jabber Konieczne może być włączenie ich najpierw w oknie Preferencje systemowe > skróty klawiaturowe >owe

Czynność Skrót klawiaturowy
Odbieranie połączenia Control + Command + L
Wyciszanie aktywnego połączenia Shift + Option + Command + Strzałka w dół