Navigacija na tastaturi

Tastaturu možete koristiti za navigaciju kroz Cisco Jabber.

  • Koristite taster Tab da biste se kretali u aplikaciji, koristite kombinaciju tastera Shift + Tab da biste se kretali kroz stavke.

  • Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz poruke, kontakte ili stavke menija.

  • Koristite razmaknicu ili taster Enter da biste izabrali stavke.

Pozivi

Radnja

Tasterska prečica

Odgovaranje na poziv

Ctrl + L

Odbijanje poziva

Ctrl + D

Prekini poziv

Ctrl + K

Prigušivanje tona

Ctrl + strelica nadole

Pokretanje ili zaustavljanje video zapisa

Ctrl + Shift + V
nisu dostupni u virtuelnim okruženjima

Usidrenje prozora poziva

Ctrl + Alt + P

Zadrži pozive

Ctrl + Shift + H

Otvaranje tastature

Ctrl + Shift + K
nisu dostupni u virtuelnim okruženjima

Otvaranje menija sa više opcija poziva

Ctrl + Shift + znak plus (+)

Prenos poziva

Ctrl + Shift + T

Odgovori na poziv ćaskanjem

Ctrl + R nije
dostupan u virtuelnim okruženjima

Prikazivanje statistike poziva

Ctrl + Shift + S

Postavite fokus na dugme za deljenje ekrana.


 

Zatim možete odabrati da zaustavite deljeni resurs ili da delite drugu aplikaciju.

Ctrl + Shift + M

Ћаскање

Radnja

Tasterska prečica

Zatvaranje prozora za ćaskanje

Ctrl + W

Подебљано

Ctrl + B

Kurziv

Ctrl + I

Podvučeno

Ctrl + U

Kopiranja

Ctrl + C

Nalepite

Ctrl + V

Iseci

Ctrl + X

Опозив

Ctrl + Z

Ponovi

Ctrl + Y

Globalne tasterske prečice

Ove globalne prečice možete da koristite za kontrolu nad Džaberom čak i kada koristite drugu aplikaciju.

Radnja

Tasterska prečica

Pristup usidrenom prozoru

Ctrl + Shift + ?

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift + F10

Prinesti prozor za razgovor napred

Otvaranje nepročitanog razgovora

Ctrl + Alt + Z

Navigacija na tastaturi

Tastaturu možete koristiti za navigaciju kroz Cisco Jabber. Za punu navigaciju tastaturom na Mac računaru omogućite pristup punoj tastaturi u opcijama sistema.

  • Koristite taster Tab da biste se kretali u aplikaciji, koristite kombinaciju tastera Shift + Tab da biste se kretali kroz stavke.

  • Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz poruke, kontakte ili stavke menija.

  • Koristite razmaknicu da biste izabrali stavke.

Komande prozora čvorišta

Da biste se kretali kroz kartice u prozoru čvorišta, pritisnite komandu + taster sa brojem (1–9). Za kontakte, prvu karticu pritisnite komandu + 1. Za ćaskanja, na drugoj kartici pritisnite komandu + 2 i tako dalje.

Radnja

Tasterska prečica

Dodavanje kontakta

Komanda + D

Prikaži prikaz proširenih kontakata

Shift + Command + T

Prikaži vanmrežne kontakte

Shift + Command + H

Prinesti prozor čvorišta napred

Komanda + /

Pozivi

Radnja

Tasterska prečica

Novi poziv

Shift + Command + N

Pozovi izabrani kontakt

Opcija + komanda + C

ponovno biranje,

Komanda + R

Prekini poziv

Komanda + K

odgovaranje na poziv,

Komanda + L

Odbijanje poziva

Shift + Komanda + D

Prigušivanje tona

Opcija + komanda + strelica nadole

Povećaj jačinu zvuka

Komanda + strelica nagore

Smanji jačinu zvuka

Komanda + strelica nadole

Prebacuje poziv

Opcija + komanda + T

Automatsko iščezavanje kontrolne trake poziva

Komanda + opcija + Shift + H
Dostupno samo ako je omogućen VoiceOver

Ћаскање

Radnja

Tasterska prečica

Započni ćaskanje izabranim kontaktom

Komanda + N

Započni grupno ćaskanje sa više izabranih kontakata

Opcija + Shift + Komanda + N

Prebacivanje između ćaskanja

Kontrola + kartica

Zatvori ćaskanje

Komanda + W

Izlazak iz polja za unos teksta poruke

Shift + tabulator

Vrati podrazumevani font

Opcija + Shift + Komanda + T

Prikaži sve fontove

Komanda + T

Подебљано

Komanda + B

Kurziv

Opcija + Komanda + I

Podvučeno

Komanda + U

Povećavanje veličine fonta

Komanda + znak plus (+)

Smanjivanje veličine fonta

Komanda + crtica (-)

Prikaži boje

Shift + Command + C

Glasovna pošta

Radnja

Tasterska prečica

Brisanje glasovne poruke

Izbriši

Prazno smeće glasovnih poruka

Opcija + komanda + brisanje

Reprodukcija ili pauziranje glasovne poruke

Opcija + komanda + P

Globalne prečice

Globalne tasterske prečice su za vreme kada je prozor Cisco Jabber u pozadini. Možda ćete prvo morati da ih omogućite tako što ćete na tastere "Željene postavke sistema> tastaturi > tasterske prečice.

Radnja Tasterska prečica
odgovaranje na poziv, Kontrola + komanda + L
Priguši aktivni poziv Shift + Opcija + komanda + strelica nadole