V následujícím článku najdete informace o nových funkcích a plánovaných verzích. Článek aktualizujeme vždy, když máme nějaké novinky.

Nové funkce budeme aktualizovat, jakmile budou vydány. Sledujte nás.

Tento článek budeme aktualizovat, kdykoli budeme mít novinky o  funkcích, které se brzy objeví. Mějte na paměti, že možná budeme muset provést změny v datech vydání a samotných funkcích.

15. prosince 2020

Pohotovostní režim

Telefon přejde do pohotovostního režimu, pokud jste jej pár minut nepoužívali. Tato funkce snižuje spotřebu energie .

Tuto funkci nakonfigurujte pomocí parametrů pohotovostního režimu v centru Cisco Webex Control Hub.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Uzamčení nastavení zařízení

Správci mohou uzamknout následující nastavení telefonu, aby je uživatelé nemohli upravovat :

 • Jazyk

 • Časové pásmo

 • Aktivace zařízení

 • Síťové připojení

 • Obnovit

Parametry jsou uzamčeny jako skupina. Jednotlivá nastavení nelze uzamknout. Tvrdé obnovení továrního nastavení odemkne nastavení telefonu.

Další informace naleznete na kartě „Uzamčení nastavení zařízení“ v článku Přidání funkcí do zařízení Cisco Webex Room Phone na adrese https://help.webex.com/en-us/nz3l3sm/Add-Features-to-Cisco-Webex-Room-Phone.

Připojení Cisco Webex

Nyní můžete z telefonu zobrazit informace o připojení ke službě Cisco Webex. Správci mohou tyto informace použít k vyřešení problému.

K dispozici jsou informace o následujících položkách:

 • Kalendář

 • Konfigurace

 • Pověření

 • Šifrování

 • Geografické umístění

 • Metriky

 • Oznámení

 • Telefonní seznam

 • Registrace

 • Upgrade softwaru

Další informace naleznete na kartě „Zobrazit informace o připojení Webex“ v článku Řešení problémů se zařízením Cisco Webex Room Phone na adrese https://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Podpora osobního režimu

Osobní režim umožňuje uživateli používat pro schůzky svůj osobní kalendář místo kalendáře místnosti . Uživatelé mohou také spolupracovat s kolegy v osobním prostoru pro schůzky. Uživatelé také uvidí své jméno v levém horním rohu telefonu.

Osobní režim lze aktivovat z nastavení Cisco Webex na adrese https://settings.webex.com/.

Další informace naleznete na kartě „Nastavení telefonu jako osobního zařízení“ v článku Přizpůsobení zařízení Cisco Webex Room Phone na adrese https://help.webex.com/en-us/nk04cfc/Customize-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Integrace videa Cisco Webex pro Microsoft Teams

Schůzka Microsoft Teams je nyní podporována na zařízení Cisco Webex Room Phone. Další informace naleznete na kartě „Integrace videa Cisco Webex pro Microsoft Teams“ v článku Připojení ke schůzkám ze zařízení Cisco Webex Room Phone na adrese https://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Vylepšení seznamu účastníků schůzky

Uživatelé nyní při schůzce Webex vidí následující informace:

 • Seznam zúčastněných osob.

 • Stav každého zobrazeného účastníka, včetně aktivního řečníka, ztlumených účastníků a účastníka, který sdílí obrazovku.

 • Oznámení, pokud se účastník připojí ke schůzce nebo ji opustí.

Tato funkce nevyžaduje žádnou konfiguraci.

Další informace naleznete na kartě „Zobrazení informací o účastnících schůzky“ v článku Připojení ke schůzkám ze zařízení Cisco Webex Room Phone na adrese https://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

11. září 2020

Vylepšení upgradu firmwaru

Upgrade firmwaru telefonu můžete nyní odložit o 6 hodin. Jedná se o pohodlný způsob, jak odložit aktualizaci, pokud jste zaneprázdněni, máte schůzku nebo telefonát.

Kritické aktualizace nelze odkládat.

Pokud je váš firmware zastaralý a chcete nejnovější verzi, můžete telefon upgradovat také z nabídky Nastavení. Je to pohodlný způsob , jak se ujistit, že máte k dispozici nejnovější funkce.

Další informace naleznete na adrese https://help.webex.com/en-us/1ois7l/Your-Cisco-Webex-Room-Phone#task_EF2C02582CB977BC16C24FED699F71BE.

Podpora ručního obnovení továrního nastavení

Pokud nemáte přístup do nabídky Nastavení, můžete nyní v telefonu provést ruční obnovení továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního továrního nastavení.

Další informace naleznete v článku https://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.