Lees in het volgende artikel meer informatie over nieuwe functies en geplande versies. We werken het artikel bij zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

U kunt zich abonneren op dit artikel om alle updates en wijzigingen te ontvangen.

14 december 2022

Firmware versie 1.2 (0) SR3 is van toepassing op Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) bellen en Unified CM bellen met de Hub van het besturings systeem.

Deze versie heeft voor behoud van voor behoud correcties. Het bevat geen nieuwe of bijgewerkte functies.

Down load en installeer de firmware via de pagina software downloaden. Volg de aanwijzingen voor cmterm-RoomPhone. 1.2.0301-6205418351. K4. COP. SGN of cmterm-RoomPhone. 1.2.0301-6205418351. zip.

Raadpleeg voor instructies voor het installeren van firmware de beheerders handleiding voor Cisco Unified Communications Manager voor uw Unified CM versie.

Waarschuwingen

De volgende lijst bevat de moment opname van de prioriteits niveaus 1, 2 en 3 die zijn opgelost voor de Webex Room Phone:

 • Probleem met CSCwb22136 Webex Room Phone geheugen lekkage

 • CSCwb20807 Webex Room Phone Contrast en kleur ruimte problemen tijdens het delen van de inhoud

 • CSCwd50973 beveiligings lekken die invloed hebben op software componenten van derden (CVE -2022-0563)

 • CSCwd50971 beveiligings lekken die invloed hebben op software componenten van derden (CVE -2022-25255)
 • CSCwb77790 upgrade libexpat (CVE -2022-23852 en CVE -2022-23990)
 • CSCwa74714 Webex Room Phone kies 1080p-resolutie alleen met 60 hz
 • CSCwa68293 Wijzig de URL van devices.webex.com in share.webex.com
 • CSCwd51118 CIAM c-are 1.16.1 (CVE -2021-3672)

We werken dit artikel bij als er nieuws is over functies die binnenkort beschikbaar komen. Houd er rekening mee dat wij mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen aan de releasedata en de functies zelf.

U kunt zich abonneren op dit artikel om alle updates en wijzigingen te ontvangen.

7 januari 2022

Firmware versie 1.2 (0) SR2 is van toepassing op Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) bellen en Unified CM bellen met de Hub van het besturings systeem.

Deze versie heeft voor behoud van voor behoud correcties. Het bevat geen nieuwe of bijgewerkte functies.

Down load en installeer de firmware via de pagina software downloaden. Volg de aanwijzingen voor cmterm-RoomPhone. 1.2.0201-4c142f8f2f. K4. COP. SHA512 of cmterm-RoomPhone. 1.2.0201-4c142f8f2f. zip.

Raadpleeg voor instructies voor het installeren van firmware de beheerders handleiding voor Cisco Unified Communications Manager voor uw Unified CM versie.

Waarschuwingen

De volgende lijst bevat de moment opname van de prioriteits niveaus 1, 2 en 3 die zijn geopend voor de Webex Room Phone:

 • Webex Room Phone CSCvw99372: gesp rekken worden wille keurig afgehaald wanneer de on-premises gebruiker de presentatie met een hoge Frame snelheid indelen.

De volgende lijst bevat de moment opname van de prioriteits niveaus 1, 2 en 3 die zijn opgelost voor de Webex Room Phone:

 • CSCwa24255-CA-update bundelt de vertrouwde hoofd release voor de Webex Room Phone.

25 augustus 2021

Firmware versie 1.2 (0) SR1 is van toepassing op Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) bellen en Unified CM bellen met de Hub van het besturings systeem.

Met deze versie verbetert u de beveiliging op de Webex Room Phone. Zie de volgende Cisco Security Advisors voor meer informatie:

Down load en installeer firmware-versie 1.2 (0) vanaf de pagina software down load. Volg de aanwijzingen voor cmterm-RoomPhone. 1.2.0 -9d78b5079a. K4. COP. SHA512 of RoomPhone. 1.2.0 -9d78b5079a. zip.

Raadpleeg voor instructies voor het installeren van firmware de beheerders handleiding voor Cisco Unified Communications Manager voor uw Unified CM versie.

15 januari 2021

In de volgende hoofd stukken worden de functies beschreven die nieuw zijn of die zijn gewijzigd in Firmware Release 1.2 (0) voor Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) bellen en Unified CM bellen met de Hub voor besturings beheer.

Down load en installeer firmware-versie 1.2 (0) vanaf de pagina software down load. Volg de aanwijzingen voor cmterm-RoomPhone. 1.2.0 -0f6c2a1678. K3. COP. Sgn.

Raadpleeg voor instructies voor het installeren van firmware de beheerders handleiding voor Cisco Unified Communications Manager voor uw Unified CM versie.

Ondersteuning voor het delen van kabels op Cisco Unified Communications Manager

De kabel sharing is nu beschikbaar tijdens gesp rekken en Webex vergaderingen op Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) bellen en Unified CM bellen met de Hub van het besturings systeem. In de Unified CM oproep met de Hub van de Hub wordt alleen het delen van de kabel tijdens vergaderingen ondersteund.

Gebruikers verbinden de Webex Room Phone op hun computer en HDMI scherm met de meegeleverde HDMI kabels. Zie informatie delen en de WebEx room Phone voor meer informatie.

Voor deze functie hoeft geen configuratie te worden geconfigureerd. U hebt echter wel het juiste bewerkings plan nodig om te Webex.

ondersteuning voor Join-Webex op Cisco Unified Communications Manager

deelname aan Webex is nu beschikbaar voor bellen via Cisco Unified Communications Manager (Unified CM). Met deze functie kunnen Unified CM die gebruikers bellen met hun collega's, gemakkelijker samen werken.

U configureert geen para meters voor deze functie. Zorg ervoor dat het bewerkings plan op de juiste plaats staat zodat het gesprek naar Webex gaat. Als u deel wilt nemen aan een vergadering, tikt u op deel nemen Webex en voert u het vergader nummer in dat zich in de uitnodiging voor de vergadering bevindt.

Zie deel nemen aan vergaderingen vanuit uw WebEx room Phone voor meer informatie.

Waarschuwingen

De volgende lijst bevat fout 1-3 afwijkingen die zijn geopend voor de Webex Room Phone voor de Firmware-versie 1.2 (0):

 • CSCvw99372 Webex Room Phone: gesp rekken worden wille keurig weg wanneer de on-premises gebruiker de presentatie met een hoge Frame snelheid indelen

De volgende lijst bevat de ernst 1-3 afwijkingen die zijn opgelost voor de Webex Room Phone voor de Firmware-versie 1.2 (0):

 • CSCvw99378 Webex Room Phone: registreert niet bij UCM als elliptische Curve beveiliging is ingeschakeld

 • CSCvw99379 Webex Room Phone: "TFTP versleutelde configuratie" in het beveiligings profiel van het apparaat moet niet worden weer gegeven.

15 december 2020

In de volgende gedeelten worden de functies beschreven die nieuw zijn of die zijn gewijzigd voor Webex Calling met de Hub van het besturings systeem.

Stand-bymodus

De telefoon gaat nu in Stand-bymodus wanneer u hem gedurende enkele minuten niet hebt gebruikt. Deze functie verlaagt het energieverbruik.

Configureer deze functie met de parameters voor Stand-bymodus in de Control Hub.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

Uw apparaatinstellingen vergrendelen

Beheerders kunnen de volgende telefooninstellingen vergrendelen zodat gebruikers ze niet kunnen wijzigen:

 • Taal

 • Tijdzone

 • Apparaatactivatie

 • Netwerkverbinding

 • Resetten

Para meters vergren delen als groep. U kunt afzonderlijke instellingen niet vergrendelen. Met een harde fabrieksreset wordt de vergrendeling van de telefooninstellingen ongedaan gemaakt.

Zie het tabblad "uw apparaatinstellingen vergren delen" Cisco Webex Room Phone op https://help.webex.com/en-us/nz3l3sm/Add-Features-to-Cisco-Webex-Room-Phone voor meer informatie.

Cisco Webex-connectiviteit

U kunt nu op uw telefoon informatie over uw Cisco Webex-verbinding weergeven. Beheerders kunnen deze informatie gebruiken om een probleem op te lossen.

Informatie is beschikbaar over de volgende items:

 • Agenda

 • Configuratie

 • Aanmeldingsgegevens

 • Codering

 • Geografische locatie

 • Meetcriteria

 • Meldingen

 • Telefoonboek

 • Registratie

 • Software-upgrade

Zie voor meer informatie het tabblad ' View Webex Connectivity information ' op het Cisco Webex Room Phone-artikel op https://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone .

Ondersteuning voor persoonlijke modus

In de persoonlijke modus hebben gebruikers toegang tot hun persoonlijke agenda in plaats van de kalender kamer voor hun vergaderingen. Gebruikers kunnen ook samenwerken met collega's in een persoonlijke vergaderruimte. Gebruikers zien hun naam ook in de linkerbovenhoek van de telefoon.

Schakel de persoonlijke modus in via Cisco Webex instellingen op https://settings.webex.com/.

Zie voor meer informatie het tabblad "uw telefoon instellen als persoonlijk apparaat" op de https://help.webex.com/en-us/nk04cfc/Customize-Your-Cisco-Webex-Room-Phone uw Cisco Webex Room Phone aanpassen.

Cisco Webex-videointegratie voor Microsoft Teams

De vergadering van micro soft teams is nu beschikbaar voor de Webex Room Phone. Zie voor meer informatie het tabblad "Cisco Webex Video Integration for micro soft Teams" op de Join-vergadering van de Cisco Webex Room Phone op https://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Uitbreiding van de deelnemerslijst voor de vergadering

Gebruikers zien nu de volgende informatie wanneer ze in een Webex-vergadering zijn:

 • Een lijst met de aanwezige personen.

 • De status van elke weergegeven deelnemer, inclusief de actieve spreker, de gedempte deelnemers en de deelnemer die een scherm deelt.

 • Een melding als een deelnemer aan de vergadering deelneemt of de vergadering verlaat.

Voor deze functie hoeft geen configuratie te worden geconfigureerd.

Zie het tabblad "informatie over deel nemers aan de vergadering weer geven" op de deel nemers aan een Cisco Webex Room Phone op https://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone voor meer informatie.

11 september 2020

In de volgende gedeelten worden de functies beschreven die nieuw zijn of die zijn gewijzigd voor Webex Calling met de Hub van het besturings systeem.

Firmwareupgradeverbeteringen

U kunt een upgrade voor de telefoonfirmware nu 6 uur uitstellen. Dit is een handige manier om een upgrade opnieuw in te plannen als u bezet bent, een vergadering voert of een gesprek voert.

U kunt belang rijke upgrades niet uitstellen.

U kunt ook uw telefoon bijwerken via instellingen , als u wilt dat de nieuwste versie wordt uitgevoerd. Dit is een handige manier om ervoor te zorgen dat u over de nieuwste functies beschikt.

Zie https://help.webex.com/en-us/1ois7l/Your-Cisco-Webex-Room-Phone#task_EF2C02582CB977BC16C24FED699F71BE voor meer informatie.

Ondersteuning voor een handmatige fabrieksreset

U kunt nu hand matig opnieuw instellen op uw telefoon als u geen toegang hebt tot het menu instellingen . Met een fabrieksreset wordt de telefoon teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Zie https://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone voor meer informatie.