Läs den här artikeln om du vill veta mer om nya funktioner och kommande versioner. Vi uppdaterar artikeln när vi har nyheter att presentera.

Vi uppdaterar de nya funktionerna i takt med att de lanseras. Kom tillbaka ofta.

Vi uppdaterar den här artikeln när vi har nyheter om funktioner som snart ska lanseras. Kom ihåg att vi kan behöva ändra versionsdatum och funktioner.

15 december 2016

Standby-läge

Din telefon går nu till vänteläge om du inte har använt den på några minuter. Funktionen minskar energiförbrukningen.

Konfigurera funktionen med parametrarna för vänteläge i Cisco Webex Control Hub.

Mer information finns i följande artiklar:

Lås enhetsinställningar

Administratörer kan låsa följande telefoninställningar så att användarna inte kan ändra dem:

 • Språk

 • Tidszon

 • Aktivering av enhet

 • Nätverksanslutning

 • Återställ

Parametrarna är låses gruppvis. Du kan inte låsa individuella inställningar. En hård fabriksåterställning låser upp telefonens inställningar.

Mer information finns på fliken "Lås dina telefoninställningar" i artikeln Lägg till funktioner till Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/nz3l3sm/Add-Features-to-Cisco-Webex-Room-Phone.

Cisco Webex-anslutningar

Nu kan du visa information om din Cisco Webex-anslutning från din telefon. Administratörer kan använda informationen för att felsöka problem.

Informationen är tillgänglig för följande objekt:

 • Kalender

 • Konfiguration

 • Inloggningsuppgifter

 • Kryptering

 • Geoplats

 • Mått

 • Meddelanden

 • Telefonbok

 • Registrering

 • Programvaruuppgraderingar

Mer information finns på fliken "Visa information om Webex-anslutningar" i artikeln Felsöka din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Stöd för personligt läge

Med personligt läge kan användare använda sin personliga kalender istället för rumskalendern för sina möten. Användare kan även samarbeta med kollegor i ett personligt mötesutrymme. Användare ser också sitt namn i övre vänstra hörnet på telefonen.

Personligt läge aktiveras från Inställningar för Cisco Webex på https://settings.webex.com/.

Mer information finns på fliken "Konfigurera din telefon som en personlig enhet" i artikeln Anpassa din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/nk04cfc/Customize-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Cisco Webex videointegration för Microsoft Teams

Nu stöds Microsoft Teams-möten på Cisco Webex Room Phone. Mer information finns på fliken "Cisco Webex videointegration för Microsoft Teams" i Delta i möten från din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

Förbättringar för mötesdeltagarlistan

Användare ser nu följande information i Webex-möten:

 • En lista över personer som närvarar.

 • Satatus för alla deltagare som visas, inklusive aktive talare, tystade deltagare och deltagare som delar skärm.

 • Ett meddelande om en deltagare ansluter till eller lämnar mötet.

Den här funktionen behöver inte konfigureras.

Mer information finns på fliken "Visa information om mötesdeltagare" i Delta i möten från din Cisco Webex Room Phonehttps://help.webex.com/en-us/guipj0/Join-Meetings-from-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.

11 september 2020

Förbättring i uppgradering av fasta programvaran

Nu kan du senarelägga en uppgradering av telefonens fasta programvara sex timmar. Det här är ett praktiskt sätt att ändra schema för en uppgradering om du är upptagen, på möte eller i ett samtal.

Du kan inte skjuta upp viktiga uppgraderingar.

Du kan även uppgradera telefonen från menyn Inställningar om din fasta programvara är inaktuell och du vill ha den senaste versionen. Det här är ett praktiskt sätt att se till att du har de senaste funktionerna.

Mer information finns på https://help.webex.com/en-us/1ois7l/Your-Cisco-Webex-Room-Phone#task_EF2C02582CB977BC16C24FED699F71BE.

Stöd för manuell fabriksåterställning

Nu kan du fabriksåterställa telefonen manuellt om du inte kan komma åt menyn Inställningar. En fabriksåterställning återställer telefonen till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Mer information finns i https://help.webex.com/en-us/nx0rg15/Troubleshoot-Your-Cisco-Webex-Room-Phone.