1

U schůzky klikněte na Zobrazit panel nabídek > >nastaveníschůzky.

2

Pro webinář klikněte na Zobrazit řádek nabídek > Webinář > Nastaveníwebináře.

3

Pokud chcete nastavit zvuk, klikněte na Zvuka zaškrtněte políčko vedle požadovaného nastavení.


 

Některá zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnuta a nelze je změnit.

 • Reproduktor– z rozevírací nabídky můžete vybrat možnost reproduktoru a poté reproduktor otestovat.


   

  Další informace o nastavení reproduktoru a mircophone naleznete v tématu Nastavení hlasitosti mikrofonu a reproduktoru počítače ve schůzceWebex.


   

  Další informace o testování reproduktoru a mikrofonu naleznete v tématu Testování reproduktoru a mikrofonu ve schůzkáchWebex.

 • Mikrofon– Z rozevírací nabídky vyberte možnost mikrofonu a poté mikrofon otestujte.

 • Automaticky upravit hlasitost– Pokud je tato možnost vybrána, automaticky se zvýší nebo sníží hlasitost reproduktorů a mikrofonu.

 • Dočasné zrušení ztlumení podržením mezerníku– Pokud je tato možnost vybraná, můžete se dočasně zrušit podržením mezerníku. Další informace o ztlumení nebo zrušení ztlumení sebe sama naleznete v tématu Ztlumení nebo zrušení ztlumení v saděschůzek Webex.


   

  Uvolněte mezerník, abyste se vrátili na ztlumení.

 • Stav tlačítka synchronizovat ztlumení na mikrofonu– Pokud se ztlumíte na jiném zařízení, projeví se to ve schůzce.

 • Možnosti inteligentního zvuku Webex:

  Odstranění šumu– Odstraní veškerý šum na pozadí.

  Optimalizovat pro můj hlas– Odstraní veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  Optimalizovat pro všechny hlasy– Odstraní veškerý šum na pozadí a vylepší všechny hlasy v okolí.

  Režim Hudba – Ostatní slyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o hudebním režimu naleznete v tématu Povolení hudebního režimu ve schůzkách Webex a webináříchWebex.

1

Klikněte na SchůzkyWebex.

2

V rozevírací nabídce klikněte na Nastavení schůzky.

3

Klikněte na Zvuk a zaškrtněte políčko vedle požadovaného nastavení.


 

Některá zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnuta a nelze je upravit.

 • Reproduktor– z rozevíracího seznamu můžete vybrat možnost reproduktoru a poté reproduktor otestovat.


   

  Další informace o nastavení reproduktoru a mircophone naleznete v tématu Nastavení hlasitosti mikrofonu a reproduktoru počítače ve schůzceWebex.


   

  Další informace o testování reproduktoru a mikrofonu naleznete v tématu Testování reproduktoru a mikrofonu ve schůzkáchWebex.

 • Mikrofon– Z rozevíracího seznamu vyberte možnost mikrofonu a poté mikrofon otestujte.

 • Automaticky upravit hlasitost– Pokud je tato možnost vybrána, automaticky se zvýší nebo sníží hlasitost reproduktorů a mikrofonu.

 • Dočasné zrušení ztlumení podržením mezerníku– Pokud je tato možnost vybraná, můžete se dočasně zrušit podržením mezerníku. Další informace o ztlumení nebo zrušení ztlumení sebe sama naleznete v tématu Ztlumení nebo zrušení ztlumení v saděschůzek Webex.

   

  Uvolněte mezerník, abyste se vrátili na ztlumení.

 • Stav tlačítka synchronizovat ztlumení na mikrofonu– Pokud se ztlumíte na jiném zařízení, projeví se to ve schůzce.
 • Možnosti inteligentního zvuku Webex:

  Odstranění šumu– Odstraní veškerý šum na pozadí.

  Optimalizovat pro můj hlas– Odstraní veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  Optimalizovat pro všechny hlasy– Odstraní veškerý šum na pozadí a vylepší všechny hlasy v okolí.

  Režim Hudba – Ostatní slyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o hudebním režimu naleznete v tématu Povolení hudebního režimu ve schůzkách Webex a webináříchWebex.