1

For et møte klikker du Vis menylinje > møte > møteinnstillinger.

2

For et webinar klikker du på Vis menylinje > webinar > webinarinnstillinger.

3

For lydinnstillinger klikker du Lyd, og deretter merker du av i avmerkingsboksen ved siden av innstillingen du vil bruke.


 

Noen avmerkingsbokser er merket av som standard og kan ikke endres.

 • Høyttaler: Du kan velge høyttaleralternativet fra rullegardinmenyen og deretter teste høyttaleren.


   

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du justerer høyttaleren og mircofonen, kan du se Justere datamaskinens mikrofon- og høyttalervolum i et Webex-møte.


   

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester høyttaleren og mikrofonen, kan du se Teste høyttaleren og mikrofonen i Webex-møter.

 • Mikrofon: Velg mikrofonalternativet fra rullegardinmenyen, og test deretter mikrofonen.

 • Juster volumetautomatisk – Hvis dette er valgt, øker eller reduserer dette automatisk høyttaler- og mikrofonvolumet.

 • Opphev demping midlertidig ved å holde mellomromstasten: Hvis dette alternativet er valgt, kan du oppheve dempingen midlertidig ved å holde mellomromstasten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du demper eller opphever dempingen av deg selv, kan du se Dempe eller oppheve demping i Webex-møteserien.


   

  Slipp mellomromstasten for å gå tilbake på demp.

 • Synkroniseringsstatus for demp-knappen på mikrofonenheten– Hvis du demper deg selv på en annen enhet, gjenspeiles den i møtet.

 • Webex smarte lydalternativer :

  Støyfjerning– Fjerner all bakgrunnsstøy.

  Optimaliser for stemmenmin – Fjerner all bakgrunnsstøy og bakgrunnstale.

  Optimaliser for alle stemmer– Fjerner all bakgrunnsstøy og forbedrer alle stemmer i nærheten.

  Musikkmodus– Andre hører den opprinnelige lyden når du spiller av et instrument eller synger. Hvis du vil ha mer informasjon om musikkmodus, kan du se Aktivere musikkmodus i Webex Meetings og Webex Webinars.

1

Klikk Webex-møter.

2

Klikk Møteinnstillingerpå rullegardinmenyen .

3

Klikk Lyd, og merk deretter av i avmerkingsboksen ved siden av innstillingen du vil bruke.


 

Noen avmerkingsbokser er merket av som standard og kan ikke justeres.

 • Høyttaler: Du kan velge høyttaleralternativet fra rullegardinmenyen og deretter teste høyttaleren.


   

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du justerer høyttaleren og mircofonen, kan du se Justere datamaskinens mikrofon- og høyttalervolum i et Webex-møte.


   

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tester høyttaleren og mikrofonen, kan du se Teste høyttaleren og mikrofonen i Webex-møter.

 • Mikrofon: Velg mikrofonalternativet fra rullegardinmenyen, og test deretter mikrofonen.

 • Juster volumetautomatisk – Hvis dette er valgt, øker eller reduserer dette automatisk høyttaler- og mikrofonvolumet.

 • Opphev demping midlertidig ved å holde mellomromstastennede– Hvis dette alternativet er valgt, kan du oppheve dempingen midlertidig ved å holde nede mellomromstasten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du demper eller opphever dempingen av deg selv, kan du se Dempe eller oppheve demping i Webex-møteserien.

   

  Slipp mellomromstasten for å gå tilbake på demp.

 • Synkroniseringsstatus for demp-knappen på mikrofonenheten– Hvis du demper deg selv på en annen enhet, gjenspeiles den i møtet.
 • Webex smarte lydalternativer :

  Støyfjerning– Fjerner all bakgrunnsstøy.

  Optimaliser for stemmenmin – Fjerner all bakgrunnsstøy og bakgrunnstale.

  Optimaliser for alle stemmer– Fjerner all bakgrunnsstøy og forbedrer alle stemmer i nærheten.

  Musikkmodus– Andre hører den opprinnelige lyden når du spiller av et instrument eller synger. Hvis du vil ha mer informasjon om musikkmodus, kan du se Aktivere musikkmodus i Webex-møter og Webex Webinarer.