1

עבור פגישה, לחץ על הצגת סרגל תפריטים > פגישה > הגדרות פגישה.

2

עבור וובינר, לחץ על הצגת סרגל תפריטים > וובינר > הגדרות וובינר.

3

עבור הגדרות שמע, לחץ על שמעולאחר מכן בחר בתיבת הסימון לצד ההגדרה הרצויה.


 

חלק מתיבות הסימון מסומנות כברירת מחדל ולא ניתן לשנותן.

 • רמקול – ניתן לבחור את אפשרות הרמקול מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לבדוק את הרמקול.


   

  למידע נוסף על כוונון הרמקול והמיקרופון, ראה כוונון עוצמת הקול של המיקרופון והרמקולים של המחשב בפגישה ב-Webex.


   

  למידע נוסף על בדיקת הרמקול והמיקרופון, ראה בדיקת הרמקול והמיקרופון בפגישות ב-Webex.

 • מיקרופון – בחר באפשרות המיקרופון מהתפריט הנפתח ולאחר מכן בדוק את המיקרופון.

 • כוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי – אם אפשרות זו נבחרת, היא מגבירה או מחלישה באופן אוטומטי את עוצמת הקול של הרמקול והמיקרופון.

 • בטל את ההשתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש רווח - אם אפשרות זו נבחרת, באפשרותך לבטל השתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש הרווח לחוץ. למידע נוסף על השתקה או ביטול השתקה של עצמך, ראה השתקה או ביטול השתקה ב-Webex meetings Suite.


   

  שחרר את מקש הרווח כדי לחזור להשתקה.

 • סנכרן את מצב לחצן ההשתקה במכשיר המיקרופון – אם תשתיק את עצמך במכשיר אחר, זה ישתקף בפגישה.

 • אפשרויות שמע חכם של Webex:

  הסרת רעש - הסרת כל רעשי הרקע.

  בצע מיטוב לקול שלי - הסרת כל רעשי הרקע והדיבורים ברקע.

  בצע מיטוב לכל הקולות – הסרת כל רעשי הרקע ושיפור כל הקולות בקרבת מקום.

  מצב מוזיקה - אנשים אחרים שומעים את הקול המקורי כשאתה מנגן בכלי נגינה או שר. לקבלת מידע נוסף על מצב מוזיקה, ראה הפעלת מצב מוזיקה ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars.

4

לסטטיסטיקת שמע, לחץ על סטטיסטיקה, ולאחר מכן לחץ על שמע.

 • קודק VoIP (שמע מחשב)- מציג את השמע של המחשב.
 • יציאות חיבור שמע-הצגת חיבורי השמע שלך.

רוחב פס

הקצב המרבי של העברת נתונים.

השהיה

מהירות העברת המידע מנקודה אחת לאחרת.


 
זה צריך להיות קרוב לאפס ככל האפשר.

ריצוד

כאשר קצב העברת הנתונים משתנה.

אובדן מנה

כמות המידע שאתה מאבד מחיבור.


 
זה יכול לגרום לבעיות ביצועים.

שלח

קבלת פנים

תקשורת דו-כיוונית של שליחת נתונים הלוך ושוב.


 
הלשונית הכוללת מציגה שימוש בזיכרון ושימוש ב-CPU.
1

לחץ על Webex Meetings.

2

בתפריט הנפתח, לחץ על הגדרות פגישה.

3

לחץ על שמע ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון לצד ההגדרה הרצויה.


 

חלק מתיבות הסימון מסומנות כברירת מחדל ולא ניתן לכוונן אותן.

 • רמקול – ניתן לבחור את אפשרות הרמקול מהתפריט הנפתח ולאחר מכן לבדוק את הרמקול.


   

  למידע נוסף על כוונון הרמקול והמיקרופון, ראה כוונון עוצמת הקול של המיקרופון והרמקולים של המחשב בפגישה ב-Webex.


   

  למידע נוסף על בדיקת הרמקול והמיקרופון, ראה בדיקת הרמקול והמיקרופון בפגישות ב-Webex.

 • מיקרופון - בחר באפשרות המיקרופון שלך מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן בדוק את המיקרופון.

 • כוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי – אם אפשרות זו נבחרת, היא מגבירה או מחלישה באופן אוטומטי את עוצמת הקול של הרמקול והמיקרופון.

 • בטל את ההשתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש רווח - אם אפשרות זו נבחרת, באפשרותך לבטל השתקה באופן זמני על-ידי החזקת מקש הרווח לחוץ. למידע נוסף על השתקה או ביטול השתקה של עצמך, ראה השתקה או ביטול השתקה ב-Webex meetings Suite.

   

  שחרר את מקש הרווח כדי לחזור להשתקה.

 • סנכרן את מצב לחצן ההשתקה במכשיר המיקרופון – אם תשתיק את עצמך במכשיר אחר, זה ישתקף בפגישה.
 • אפשרויות שמע חכם של Webex:

  הסרת רעש - הסרת כל רעשי הרקע.

  בצע מיטוב לקול שלי - הסרת כל רעשי הרקע והדיבורים ברקע.

  בצע מיטוב לכל הקולות – הסרת כל רעשי הרקע ושיפור כל הקולות בקרבת מקום.

  מצב מוזיקה - אנשים אחרים שומעים את הקול המקורי כשאתה מנגן בכלי נגינה או שר. לקבלת מידע נוסף על מצב מוזיקה, ראה הפעלת מצב מוזיקה ב-Webex Meetings וב-Webex Webinars.

4

לסטטיסטיקת שמע, לחץ על סטטיסטיקה, ולאחר מכן לחץ על שמע.

 • קודק VoIP (שמע מחשב)- מציג את השמע של המחשב.
 • יציאות חיבור שמע-הצגת חיבורי השמע שלך.

רוחב פס

הקצב המרבי של העברת נתונים.

השהיה

מהירות העברת המידע מנקודה אחת לאחרת.


 
זה צריך להיות קרוב לאפס ככל האפשר.

ריצוד

כאשר קצב העברת הנתונים משתנה.

אובדן מנה

כמות המידע שאתה מאבד מחיבור.


 
זה יכול לגרום לבעיות ביצועים.

שלח

קבלת פנים

תקשורת דו-כיוונית של שליחת נתונים הלוך ושוב.


 
הלשונית הכוללת מציגה שימוש בזיכרון ושימוש ב-CPU.