1

Klikněte na vyhledávací panel a zadejte jméno osoby, které chcete volat.

2

Ve výsledcích hledání umístěte kurzor myši na její jméno a pak klikněte na tlačítko Volat.

1

Přejděte na Kontakty, klepněte na vyhledávací panel a zadejte jméno osoby, které chcete volat.

2

Ve výsledcích hledání klepněte na její jméno a pak klikněte na tlačítko Volat.