1

Kliknite na traku za pretragu i unesite ime osobe koju želite da pozovete.

2

U rezultatima pretrage zadržite pokazivač iznad njihovog imena, a zatim izaberite stavku Pozovi .

1

Idite na fasciklu "Kontakti", dodirnite traku za pretragu i unesite ime osobe koju želite da pozovete.

2

U rezultatima pretrage dodirnite njihovo ime, a zatim dodirnite Pozovi .