1

לחץ על סרגל החיפוש והזן את שמו של האדם שברצונך להתקשר אליו.

2

בתוצאות החיפוש, רחף מעל שמו ואז לחץ על שיחה.

1

עבור אל אנשי קשר, הקש על סרגל החיפוש והזן את שמו של האדם שברצונך להתקשר אליו.

2

בתוצאות החיפוש, הקש על שמו ואז הקש על שיחה.