1

Klikk på søke feltet og skriv inn navnet på personen du vil ringe.

2

I søke resultatene holder du musen over navnet, og deretter klikker du på Ring .

1

Gå til kontakter , trykk på søke feltet, og skriv inn navnet på personen du vil ringe.

2

I søke resultatene, tapper du navnet, og deretter trykker du på Ring .