1

Kliknite traku pretraživanja i upišite ime osobe koju želite nazvati.

2

U rezultatima pretraživanja pomaknite se preko njihovog imena, a zatim kliknite poziv .

1

Idite na kontakte , dodirnite traku za pretraživanje i upišite ime osobe koju želite nazvati.

2

U rezultatima pretraživanja dotaknite njihovo ime, a zatim dotaknite poziv .