1

Vyberte Naplánovat schůzku a přejděte na stránku Naplánovat schůzku.

2

Zadejte informace o schůzce. Postupujte stejně jako naplánování schůzky Cisco Webex v moderním zobrazení.

3

Vyberte Uložit jako šablonu.

4

V okně Uložit jako šablonu zadejte název do názvu nové šablony. Pokud chcete aktualizovat existující šablonu, vyberte název této šablony. Pak vyberte OK.


 

Do standardní šablony mohou ukládat úpravy pouze správci webu.

Po uložení nebo aktualizaci nové šablony bude k dispozici v rozevíracím výběru Šablony schůzek.