1

Odaberite Zakaži sastanak da biste otišli na stranicu Zakazivanje sastanka.

2

Unesite informacije o sastanku. Slijedite iste korake kao i Zakazivanje Cisco Webex sastanka u modernom prikazu.

3

Odaberite Spremi kao predložak.

4

U prozoru Spremi kao predložak unesite naziv u naziv novog predloška. Ako želite ažurirati postojeći predložak, odaberite naziv tog predloška. Zatim odaberite U redu.


 

Samo administratori web-mjesta mogu spremati izmjene u standardni predložak.

Kada spremite ili ažurirate novi predložak, on će biti dostupan na padajućem izborniku Predlošci sastanaka.