1

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie, aby przejść do strony Planowanie spotkania.

2

Wprowadź informacje o spotkaniu. Wykonaj te same kroki, co Planowanie spotkania Cisco Webex w widoku nowoczesnym.

3

Wybierz Zapisz jako szablon.

4

W oknie Zapisz jako szablon wprowadź nazwę w polu Nazwa nowego szablonu. Jeśli chcesz zaktualizować istniejący szablon, wybierz nazwę tego szablonu. Następnie wybierz przycisk OK.


 

Tylko administratorzy witryny mogą zapisywać zmiany w szablonie standardowym.

Po zapisaniu lub zaktualizowaniu nowego szablonu będzie on dostępny na menu rozwijanym Szablony spotkań.