1

Wybierz opcję Zaplanuj spotkanie aby przejść do strony Zaplanuj spotkanie.

2

Wprowadź informacje o spotkaniu. Wykonaj te same czynności, co Zaplanuj spotkanie Cisco Webex w widoku nowoczesnym .

3

Wybierz opcję Zapisz jako szablon .

4

W oknie Zapisz jako szablon wprowadź nazwę w nazwie nowego szablonu . Jeśli chcesz zaktualizować istniejący szablon, wybierz nazwę tego szablonu. Następnie wybierz OK .


 

Tylko administratorzy witryny mogą zapisywać zmiany w standardowym szablonie.

Po zapisaniu lub aktualizacji nowego szablonu będzie on dostępny w menu rozwijanym Szablony spotkań.