1

בחר תזמן פגישה כדי לעבור לדף תזמון פגישה.

2

הזן את המידע על הפגישה. בצע את אותם השלבים כמו תזמון פגישה ב-Cisco Webex בתצוגה מודרנית .

3

בחר שמור בתור תבנית .

4

בחלון שמור בתור תבנית , הזן שם בשם תבנית חדשה . אם ברצונך לעדכן תבנית קיימת, בחר את שם התבנית. לאחר מכן בחר ' אישור' .


 

רק מנהלי אתרים יכולים לשמור עריכות בתבנית סטנדרטית.

לאחר שתשמור או תעדכן תבנית חדשה, היא תהיה זמינה בתבניות הפגישה הנפתחת.