1

בחר תזמן פגישה כדי לעבור לדף תזמון פגישה.

2

הזן את המידע על הפגישה. בצע את אותם שלבים כמו תזמן פגישת Webex של Cisco בתצוגהמודרנית.

3

בחר שמור כתבנית.

4

בחלון שמור כתבנית , הזן שם בשם תבנית חדש. אם ברצונך לעדכן תבנית קיימת, בחר את שם התבנית. לאחר מכן בחר אישור.


 

רק מנהלי אתרים יכולים לשמור עריכות בתבנית רגילה.

לאחר שמירה או עדכון של תבנית חדשה, היא תהיה זמינה בתפריט הנפתח תבניות פגישה.