SchůzkyOperační systémy a prohlížeče podporované webovou aplikací

Microsoft Windows 8 nebo novější (32-bit/64-bit)

Funkce

Hrana 25 / EdgeHTML 13

Chrome 65 nebo novější

Firefox 48 nebo novější

Zahájit/připojit se ke schůzce

Ano

Ano

Ano

Přepnout na desktopovou aplikaci Cisco Webex

Ano

Ano

Ano

Zobrazit sdílenou obrazovku, aplikace nebo soubory

Ano

Ano

Ano

Zobrazení mediálních souborů

Ne

Ne

Ne

Zobrazit tabuli a poznámku

Ano

Ano

Ano

Konverzace

Ano

Ano

Ano

Telefonie (Call-in nebo Call Me)

Ano

Ano

Ano

Volání zpět do video systému

Ano

Ano

Ano

Volání pomocí počítače

Ano (hrana 77.0.235.20 a novější)

Ano

Ano

Přijmout video

Ano (hrana 42 a novější), 4K

4K, vícecestné video

4K, vícecestné video

Odeslat video

Ano (hrana 42 a novější)

Až 720p

Až 720p

Sdílet obsah

Ano (hrana 77.0.235.20 a novější)

Ano (Chrome 65+)

Ano (Firefox 52+)

Mac OS X 10.13 nebo novější

Funkce

Safari 11.0 nebo novější

Chrome 65 nebo novější

Firefox 48 nebo novější

Zahájit/připojit se ke schůzce

Ano

Ano

Ano

Přepnout na desktopovou aplikaci Cisco Webex

Ano

Ano

Ano

Zobrazit sdílenou obrazovku, aplikace nebo soubory

Ano

Ano

Ano

Zobrazení mediálních souborů

Ne

Ne

Ne

Zobrazit tabuli a poznámku

Ano

Ano

Ano

Konverzace

Ano

Ano

Ano

Telefonie (Call-in nebo Call Me)

Ano

Ano

Ano

Volání zpět do video systému

Ano

Ano

Ano

Volání pomocí počítače

Ano

Ano

Ano

Přijmout video

4K, vícecestné video

4K, vícecestné video

4K, vícecestné video

Odeslat video

540p

Až 720p

Až 720p

Sdílet obsah

Ne

Ano (Chrome 65+)

Ano (Firefox 52+)

Chromebook

Funkce

Chrome 65 nebo novější

Zahájit/připojit se ke schůzce

Ano

Podpora moderního zobrazení

Webex Meetings: Ano

Akce (klasické)a Webex školení: Účastníci, kteří se účastní akcí a školení, mohou zahájitSchůzkywebové aplikace v Chromebooku v klasickém zobrazení ve výchozím nastavení.

Přepnout na desktopovou aplikaci Cisco Webex

Ne

Operační systém Chrome OS není v počítačové aplikaci podporován.

Zobrazit sdílenou obrazovku, aplikace nebo soubory

Ano

Zobrazení mediálních souborů

Ne

Zobrazit tabuli a poznámku

Ano

Konverzace

Ano

Telefonie (Call-in nebo Call Me)

Ano

Volání zpět do video systému

Ano

Volání pomocí počítače

Ano

Přijmout video

4K, vícecestné video

Odeslat video

Až 720p

Sdílet obsah

Ano (Chrome 65+)

Linux (32-bit/64-bit): Ubuntu 14.x nebo novější, OpenSuSE 13.x nebo novější, Fedora 18 nebo novější, Red Hat 6 nebo novější a Debian 8.x nebo novější


 

Operační systém CentOS není podporován. Zkuste upgradovat prohlížeč na nejnovější verzi.

Funkce

Firefox 48 nebo novější

Chrome 65 nebo novější

Chrom

Zahájit/připojit se ke schůzce

Ano

Ano

Ano

Zahájit/připojit se k osobnímu pokoji

Ano

Ano

Ano

Přepnout na desktopovou aplikaci Cisco Webex

Ano

Zobrazit sdílenou obrazovku, aplikace nebo soubory

Ano

Ano

Ano

Zobrazení mediálních souborů

Ne

Ne

Ne

Zobrazit tabuli a poznámku

Ano

Ano

Ano

Konverzace

Ano

Ano

Ano

Telefonie (Call-in nebo Call Me)

Ano

Ano

Ano

Volání zpět do video systému

Ano

Ano

Ano

Volání pomocí počítače

Ano

Ano

Ne

Přijmout video

4K, vícecestné video

4K, vícecestné video

Ne

Odeslat video

Až 720p

Až 720p

Ne

Sdílet obsah

Ano (Firefox 52+)

Ano (Chrome 65+)

Ne

Známé problémy a omezení:

Další informace