Nahlásit zprávy

Při prohlížení zpráv ve Webexu můžeš nahlásit důležité zprávy, abys je mohl/a později sledovat, nebo si je ponechat jako referenci. Položky, které nahlásíte, se přidají do seznamu vlajek a seřadí se podle data, kdy jste je nahlásili. Můžete mít až 200 označených zpráv.

Přejeďte myší na zprávu a klikněte na Dalšíakce a poté na Nahlásit pro pokračování. Vedle jména a času osoby, na kterou se zpráva vztahuje, se zobrazí vlaječka.

Na tuto nahlášenou zprávu se můžeš kdykoliv obrátit. Stačí kliknout na tlačítko Filtrovat podle a zobrazí se filtry. Poté přejděte do části Vlajky.

Chcete-li odstranit vlaječku, najeďte na ni znovu a klikněte na Další akce a poténa tlačítko Zrušit vlaječku.


 

Můžete také nahlásit odpověď ve vláknu zpráv. Přejeďte myší nad odpovědí a klikněte na vlajku , kliknutím na vlajku ji znovu odstraňte.

Dlouze stiskněte zprávu a klepněte na Nahlásit.

Na tuto nahlášenou zprávu se můžeš kdykoliv obrátit. Klepnutím zobrazíš dostupné filtry a pak přejdeš na Nahlášení.

Chcete-li odstranit vlaječku ze zprávy, dotkněte se zprávy a podržte ji znovu a vyberte možnost Zrušit vlaječku.


 

Pro vyčištění seznamu vlajek můžeš přejet prstem doleva na mezeru a odstranit ji ze seznamu.

Dotkněte se zprávy, přidržte ji a vyberte Nahlásit.

Na tuto nahlášenou zprávu se můžeš kdykoliv obrátit. Klepnutím zobrazíš dostupné filtry a pak přejdeš na Nahlášení.

Chcete-li odstranit vlaječku ze zprávy, dotkněte se zprávy a podržte ji znovu a vyberte možnost Zrušit vlaječku.

Přejeďte myší na zprávu a klikněte na vlajku . Vedle profilové fotky osoby a vpravo od zprávy se zobrazí modrá vlajka.

Na tuto nahlášenou zprávu se můžeš kdykoliv obrátit. Stačí kliknout na tlačítko Filtrovat podle a zobrazí se filtry. Poté přejděte do části Vlajky.

Můžeš kliknout na vlajku znovu ve zprávě a odstranit ji nebo můžeš vyčistit svůj seznam vlajek kliknutím na vlajku vedle místa.