Söker efter viktiga meddelanden.

När du bläddrar igenom dina meddelanden i Webex-appen kan du flagga viktiga meddelanden så att du kan följa upp dem senare eller behålla dem som referens. Objekt som du flaggar läggs till i listan Flaggor och sorteras efter det datum du flaggade dem. Du kan ha upp till 200 flaggade meddelanden.

Håll muspekaren över meddelandet och klicka på Fler åtgärder och klicka sedan på Flagga för uppföljning. Du ser en flagga bredvid personernas namn och tid för meddelandet.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Klicka bara på Filter genom för att visa dina filter och gå sedan till Flaggor.

Om du vill ta bort en flagga pekar du över meddelandet igen och klickar på Fler åtgärder och klickar sedan på Ta bort flagga.


 

Du kan även flagga ett svar i en meddelandetråd. Håll muspekaren över svaret och klicka på flaggan , klicka på flaggan igen för att ta bort den.

Tryck länge på meddelandet och tryck på Flagga.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Tryck bara för att visa tillgängliga filter och gå sedan till Flaggor.

Om du vill ta bort flaggan från ett meddelande trycker du länge på meddelandet igen och väljer Ta bort flagga.


 

Om du vill rensa listan Flaggor kan du svepa åt vänster på ett utrymme för att ta bort det från listan.

Tryck länge på meddelandet och välj Flagga.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Tryck bara för att visa tillgängliga filter och gå sedan till Flaggor.

Om du vill ta bort flaggan från ett meddelande trycker du länge på meddelandet igen och väljer Ta bort flagga.

Håll muspekaren över meddelandet och klicka på flaggan . Du ser en blå flagga bredvid personens profilbild samt till höger om meddelandet.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Klicka bara på Filter genom för att visa dina filter och gå sedan till Flaggor.

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa din flagglista genom att klicka på flaggan bredvid utrymmet där.