Zpráva o přístupu k záznamu událostí zobrazuje anonymní diváky

Zpráva o přístupu k záznamu událostí zobrazuje anonymní diváky.

Pokud vypnu registraci zaznamenané události, bude stále zachycovat počet zhlédnutí?

Budu mít i nadále přístup ke zprávě, která mi ukáže počet zhlédnutí, pokud nebude nastavena žádná registrace?

Proč se v mém přehledu o přístupu k záznamu událostí zobrazují lidé, kteří záznam viděli jako anonymní?


Řešení:

Webex Events (Classic)

Zpráva o záznamu události zobrazí anonymní diváky, pokud není pro záznam události nutná registrace. Zpráva o záznamu události zobrazí počet lidí, kteří si záznam prohlédli, pokud není registrace požadována. Žádné další informace o divácích však nebudou shromážděny.

Byl tento článek užitečný?