Sestava přístupu k záznamu události zobrazuje anonymní diváky

Sestava přístupu k záznamu události zobrazuje anonymní diváky.

Pokud jsem vypnul registraci pro zaznamenanou událost, bude stále zaznamenávat počet zhlédnutí?

Budu mít stále přístup k přehledu zobrazujícímu počet zobrazení, pokud není nastavena žádná registrace?

Proč se v mém přehledu přístupu k záznamu události zobrazují lidé, kteří si záznam prohlíželi jako anonymní?


Řešení:

Události Webex (Classic)

Zpráva o záznamu události zobrazí anonymní diváky, pokud pro záznam události není nutná registrace. Zpráva o záznamu události zobrazí počet lidí, kteří si prohlédli záznam, pokud není nutná registrace; nebudou však shromažďovány žádné další informace o divákovi.

Byl tento článek užitečný?

Související články
šipka nahoru