Tilgangsrapport for hendelsesregistrering viser anonyme visningsprogrammer

Access-rapport for hendelsesregistrering viser anonyme visningsprogrammer.

Hvis jeg har deaktivert registreringen for en innspilt hendelse, vil den fremdeles fange opp antall visninger?

Får jeg fremdeles tilgang til en rapport som viser antall visninger hvis ingen registrering er konfigurert?

Hvorfor viser access-rapporten for hendelsesregistrering personer som har sett innspillingen som anonym?


Løsning:

Webex-hendelser (klassisk)

Hendelsesregistreringsrapporten viser anonyme seere hvis registrering ikke er nødvendig for en hendelsesregistrering. Hendelsesregistreringsrapporten viser imidlertid antall personer som har sett en innspilling hvis registrering ikke er nødvendig.

Var denne artikkelen nyttig?