I rapporten över åtkomst vid händelseinspelningar visas anonyma tittare

I Rapport över åtkomst vid händelseinspelningar visas anonyma tittare.

Om jag har stängt av registrering för en inspelad händelse, kommer antalet visningar fortfarande att fångas upp?

Kan jag fortfarande komma åt en rapport som visar antalet visningar om ingen registrering är konfigurerad?

Varför visas de personer som har tittat på inspelningen som anonyma i Rapport över åtkomst vid händelseinspelningar?


Lösning:

Webex Events (klassisk)

I Rapport över händelseinspelningar visas anonyma tittare om registrering inte krävs för en händelseinspelning. I Rapport över händelseinspelningar visas hur många personer som har tittat på en inspelning om registrering inte krävs, men ingen annan information om tittare samlas dock in.

Var den här artikeln användbar?