Izveštaj o pristupu snimanju događaja prikazuje anonimne gledaoce

Izveštaj o pristupu snimanju događaja prikazuje anonimne gledaoce.

Ako isključim registraciju za snimljeni događaj, da li će i dalje beležiti broj pregleda?

Da li ću i dalje moći da pristupim izveštaju koji mi pokazuje broj prikaza ako nije podešena registracija?

Zašto moj izveštaj o pristupu snimanju događaja prikazuje osobe koje su snimak prikazale kao anonimne?


Rešenje:

Webex Događaji (klasični)

Izveštaj o snimanju događaja će prikazati anonimne gledaoce ako registracija nije potrebna za snimanje događaja. Izveštaj o snimanju događaja će prikazati broj osoba koje su pregledale snimak ako registracija nije potrebna; međutim, druge informacije o prikazivaču neće biti prikupljene.

Da li je ovaj članak bio koristan?