Izvješće o pristupu snimanju događaja prikazuje anonimne gledatelje

Izvješće o pristupu snimanju događaja prikazuje anonimne gledatelje.

Ako isključim registraciju za snimljeni događaj, hoće li i dalje bilježiti broj pregleda?

Hoću li i dalje moći pristupiti izvješću koje mi pokazuje broj pregleda ako nije postavljena registracija?

Zašto izvješće o pristupu snimanju događaja prikazuje osobe koje su snimku smatrale anonimnom?


Rješenje:

Webex događaji (klasični)

Izvješće o snimanju događaja prikazat će anonimne gledatelje ako registracija nije potrebna za snimanje događaja. Izvješće o snimanju događaja prikazat će broj osoba koje su pogledale snimku ako registracija nije potrebna; međutim, neće se prikupljati drugi podaci o gledatelju.

Je li taj članak bio koristan?