Jak získám protokol aplikace Cisco Jabber pro Mac?

Jak získám protokol aplikace Cisco Jabber pro Mac?
Jak vygeneruji protokol aplikace Cisco Jabber pro Mac?

Jak získám protokol aplikace Cisco Jabber pro Mac?

Jak nahlásím problém aplikace Cisco Jabber pro Mac?

Poznámka:

Nejlepší postup při odstraňování potíží s aplikací Cisco Jabber pro Mac je použití funkce Resetovat Jabber, která vymaže data v mezipaměti a následně reprodukuje problém a spustí protokoly. Možnost resetování aplikace Jabber je dostupná, jen když nejste přihlášeni.

Řešení:

Generování protokolu aplikace Cisco Jabber pro Mac:

 1. Spusťte aplikaci Cisco Jabber pro Mac.
 2. V nabídce Nápověda vyberte položku Nahlásit problém....

  Zobrazí se okno „Asistent pro hlášení problému Cisco Unified“.
 3. Na kartě Úvod klikněte na tlačítko Zobrazit prohlášení o ochraně osobních údajů, čímž zobrazíte Souhrn prohlášení společnosti Cisco o online ochraně osobních údajů.
 4. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
Uživatelem přidaný obrázek
 1. Na kartě Shromáždit informace zadejte do poskytnutého prostoru krátký nadpis charakterizující problém.
 2. Z rozevírací nabídky Váš problém se týká zvolte nejlépe odpovídající situaci.
 3. Do prázdného pole zadejte stručný popis problému (včetně přesného časového razítka, kdy k problému došlo).
 4. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
Uživatelem přidaný obrázek
 1. Na kartě Generování sestavy zadejte do pole E-mail kontaktu svou e-mailovou adresu.
 2. Pokud chcete do hlášení problému přidat snímek obrazovky, klikněte na volbu Pořídit snímek obrazovky. Snímek obrazovky je automaticky nahrán do hlášení problému.
 3. Klikněte na tlačítko Generovat.
Uživatelem přidaný obrázek

Zobrazí se obrazovka Probíhá generování sestavy profileru systému Apple...
 
Uživatelem přidaný obrázek
 1. Tlačítkem E-mail na kartě Dokončit automaticky načtete soubor protokolu do e-mailu pomocí výchozího e-mailového klienta nebo:
 2. Kliknutím na tlačítko Zobrazit v aplikaci Finder... otevřete složku se zvýrazněným souborem protokolu.
Uživatelem přidaný obrázek
 1. Soubor protokolu odešlete e-mailem zástupci podpory.

Byl tento článek užitečný?