Jak se řekne, na jakém clusteru se můj web nachází?

Jak se řekne, na jakém clusteru se můj web nachází?

Na jakém clusteru se nachází můj web?

Jak zjistím, na jakém clusteru se můj webex nachází?

Jak mohu říct, na jakém telefonním fondu se web nachází?

 

řešení:

Vyhledání clusteru pro web webexu:
 

  • Správa webu:
Informace o kontrole clusteru, ve které se nachází váš web Cisco Webex ve správě webu Cisco Webex, viz: https://help.webex.com/en-us/ryj3lf/Check-the-Cluster-Your-Cisco-Webex-Site-Is-On-in-Cisco-Webex-Site-Administration
 
  • Použití příkazového řádku:
  1. Na panelu Spustit nebo Hledat zadejte příkaz cmd a stiskněteEnter.

    Zobrazí se okno příkazového řádku systému DOS.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ping následovaný adresou webu Webex (např. ping mysite. Webex.com) a stiskněte Enter.

Příkaz ping bude spuštěn a zobrazí se informace o clusteru lokality:

Obrázek přidaný uživatelem

V tomto příkladu je web spuštěn na IE clusteru.

Viz následující článek: WBX9000033417 - Seznam clusterů a datových center Cisco Webex


 

Byl tento článek užitečný?