Jak sprawdzić, w jakim klastrze znajduje się moja witryna?

Jak sprawdzić, w jakim klastrze znajduje się moja witryna?

W jakim klastrze znajduje się moja witryna?

Jak mogę dowiedzieć się, na jakim klastrze znajduje się moja witryna Webex?

Jak sprawdzić, w jakiej puli telefonii znajduje się witryna?

 

rozwiązanie:

Aby dowiedzieć się, jak klaster witryny sieciWebex:
 

  • Administracja witryną:
Aby sprawdzić, czy witryna cisco webex jest w administracji witryną Cisco Webex, zobacz: https://help.webex.com/en-us/ryj3lf/Check-the-Cluster-Your-Cisco-Webex-Site-Is-On-in-Cisco-Webex-Site-Administration
 
  • Korzystanie z wiersza polecenia:
  1. Na pasku Uruchom lub Wyszukaj wpisz polecenie cmd i naciśnij klawiszEnter.

    Zostanie wyświetlenie okna wiersza polecenia DOS.
  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping, a następnie adres witryny Webex (np. ping mysite. Webex.com) i naciśnij klawisz Enter.

Zostanie uruchomione polecenie ping, a zostaną wyświetlone informacje o klastrze lokacji:

Obraz dodany przez użytkownika

W tym przykładzie witryna jest uruchomiona w klastrze IE.

Zobacz następujący artykuł: WBX9000033417 — lista klastra i lokalizacji centrum spotkań Cisco Webex


 

Czy ten artykuł był pomocny?