Kako da znam na kom klasteru se nalazi moja lokacija?

Kako da znam na kom klasteru se nalazi moja lokacija?

Na kom klasteru je moja lokacija?

Kako mogu da saznam na kom klasteru se nalazi moja Webex lokacija?

Kako da znam na kom telefonskom bazenu se nalazi sajt?

 

Rešenje:

Da biste saznali klaster za Vašu Webexlokaciju:
 

  • Administracija lokacije:
Da biste proverili klaster Vaš Cisco Webex Sajt je u administraciji Cisco Webex lokacije, pogledajte: https://help.webex.com/en-us/ryj3lf/Check-the-Cluster-Your-Cisco-Webex-Site-Is-On-in-Cisco-Webex-Site-Administration
 
  • Korišćenje komandne linije:
  1. Na traci "Pokreni" ili "Pretraži" otkucajte cmdi pritisnite taster Enter.

    Pojaviće se prozor komandne linije DOS-a.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte ping praćen vašom Webex adresom sajta (npr. ping mysite. Webex.com) i pritisnite taster Enter.

Komanda za ping će se pokrenuti i pojaviće se informacije o klasteru lokacije:

Slika koju je dodao korisnik

U ovom primeru, lokacija je pokrenuta na klasteru IE.

Pogledajte sledeći članak: WBX9000033417 - Lista klastera Cisco Webex sastanaka i lokacija Data Centra


 
Da li je ovaj članak bio koristan?