Hur vet jag vilket kluster min webbplats finns på?

Hur vet jag vilket kluster min webbplats finns på?

Vilket kluster finns min webbplats på?

Hur kan jag ta reda på vilket kluster min Webex-webbplats finns på?

Hur vet jag vilken telefonipool en webbplats ligger på?

 

Lösning:

Ta reda på klustret för din Webex-webbplats:
 

  • Webbplatsadministration:
Information om hur du kontrollerar Webbplats för Cisco Webex Meetings är på Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings finns i: https://help.webex.com/en-us/ryj3lf/Check-the-Cluster-Your-Cisco-Webex-Site-Is-On-in-Cisco-Webex-Site-Administration
 
  • Använda kommandotolk:
  1. I fältet Kör eller Sök skriver du cmd och trycker på Enter.

    Fönstret för DOS-kommando visas.
  2. Skriv ping på kommandoraden följt av din Webex-webbadress (t.ex. ping webbplats.WebEx.com) och tryck på Enter.

Ping-kommandot kommer att köras och information om webbplatsklustret visas:

Bild tillagd av användare

I detta exempel körs webbplatsen på klustret IE.

Se följande artikel: WBX9000033417 – Cisco Webex Meetings kluster- och datacenterplats


 
Var den här artikeln användbar?