Při hromadném nasazení nástrojů produktivity, Jak to udělat, aby se spustil automaticky, když Windows Boots?

Při hromadném nasazení Nástroje produktivity, jak to mám udělat, aby se automaticky spustil, když se zavádí Windows?

Jaký je klíč registru pro načtení jednoho kliknutí při spuštění při použití hromadného nasazení?

Je možné, aby se aplikace One-Click Meeting automaticky spustila, když se Windows načte během hromadného nasazení Nástroje produktivity?

Jak nastavím automatické spuštění nástrojů produktivity při spuštění systému Windows?


Řešení:

Pokud je aplikace Webex Desktop App nainstalována na výchozí místo, (C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ ptoneclk.exe) přidejte následující hodnotu řetězce do klávesy [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:

  • Název hodnoty: PTOneClick
  • Údaje o hodnotě: "C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe" /minimalizováno

Obrázek přidaný uživatelem

Po změně hodnoty registru restartujte počítač. Po restartu by se nástroje produktivity měly spustit automaticky.

Byl tento článek užitečný?