När jag distribuerar produktivitetsverktyg, hur gör jag det startar automatiskt när Windows startar?

När jag distribuerar produktivitetsverktyg, hur gör jag det startar automatiskt när Windows startar?

Vad är den registernyckel att ladda ett-klick när du startar datorn när du använder massdistribution?

Är det möjligt för ett-klick-programmet att starta automatiskt när Windows startas under ett massdistribution av produktivitetsverktyg?

Hur ställer jag in att produktivitetsverktyg ska köras automatiskt när Windows startar upp?


Lösning:

Om Webex skrivbordsprogram installeras till standardplatsen, (C:\Program Files (x86) \Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe) Lägg till följande strängvärde i nyckeln [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:

  • Namn på värde: PTOneClick
  • Värdedata: "C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe" /minimized

Bild tillagd av användare

När du har ändrat registreringsvärdet, starta om datorn. Efter omstarten måste produktivitetsverktyg startas automatiskt.

Var den här artikeln användbar?