Toplu dağıtım Hızlı Erişim Araçları, Windows Başlarken otomatik olarak başlatmak nasıl yapabilirim?

Toplu zaman Hızlı Erişim Araçları, Windows başlarken otomatik olarak başlatmak nasıl yapabilirim?

One-Click başlangıçta toplu dağıtım kullanırken yüklemek için kayıt defteri anahtarı nedir?

Windows, bir toplantının toplu dağıtımı sırasında yüklenirken One-Click Toplantı uygulamasının otomatik olarak Hızlı Erişim Araçları?

Windows yeni Hızlı Erişim Araçları otomatik olarak çalıştıracak şekilde nasıl ayarlama yapabilirim?


Çözüm:

WebEx masaüstü uygulaması varsayılan konuma (C:\Program Files (x86) \Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe) yüklü olup olmadığını aşağıdaki dize değeri [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] anahtarında ekleyin:

  • Değer adı: PTOneClick
  • Veri değeri: "C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe" /minimized

Kullanıcı tarafından eklenen görüntü

Kayıt defteri değerini değiştirdikten sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Yeniden başlattıktan sonra, Hızlı Erişim Araçları otomatik olarak başlayacaktır.

Bu makale yararlı oldu mu?