Kada masovno primenjujete alatke za produktivnost, kako da ga automatski pokrenem prilikom Windows bootsa?

Kada masovno primenjujete alatke za produktivnost, kako da ga automatski pokrenem kada se Windows pokrene?

Koji je ključ registratora za učitavanje funkcije "Jedan klik pri pokretanju" prilikom korišćenja masovne primene?

Da li je moguće da se aplikacija "Sastanak jednim klikom" automatski pokrene kada se Windows učita tokom masovnog raspoređivanja alatki za produktivnost?

Kako da podesim alatke za produktivnost da se automatski pokreću kada se Windows pokrene?


Rešenje:

Ako je Webex Desktop App instaliran na podrazumevanu lokaciju, (C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe) dodajte sledeću vrednost niske u ključ [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:

  • Ime vrednosti: PTOneClick
  • Podaci o vrednosti: "C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe" /minimized

Slika koju je dodao korisnik

Kada promenite vrednost registratora, ponovo pokrenite računar. Nakon ponovnog pokretanja, alatke za produktivnost bi trebalo automatski da se pokrenu.

Da li je ovaj članak bio koristan?