Podczas masowego wdrażania narzędzi zwiększających produktywność, jak uruchomić go automatycznie po uruchomieniu systemu Windows?

Jak uruchomić je podczas masowego wdrażania narzędzi zwiększających produktywność podczas uruchamiania systemu Windows?

Co to jest klucz rejestru do ładowania one-click podczas uruchamiania podczas korzystania z wdrożenia masowego?

Czy aplikacja One-Click Meeting może automatycznie uruchamiać się, gdy system Windows ładuje się podczas masowego wdrażania narzędzi zwiększających produktywność?

Jak ustawić automatyczne uruchamianie narzędzi zwiększających produktywność po uruchomieniu systemu Windows?


rozwiązanie:

Jeśli aplikacja Webex Desktop app jest zainstalowana w lokalizacji domyślnej, (C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe) dodaj następującą wartość ciągu w kluczu [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]:

  • Nazwa wartości: PTOneClick (Polski)
  • Dane wartości: "C:\Program Files (x86)\Webex\Webex Desktop App\ptoneclk.exe" /zminimalizowane

Obraz dodany przez użytkownika

Po zmianie wartości rejestru uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu narzędzia zwiększające produktywność powinny zostać uruchomione automatycznie.

Czy ten artykuł był pomocny?