Aplikaci Cisco Jabber pro Android se nedaří spustit

Aplikaci Cisco Jabber pro Android se nedaří spustit.

Pokud se aplikaci Cisco Jabber pro Android nepodaří spustit, doporučujeme před jejím opětovným spuštěním vymazat data aplikace a vynutit její ukončení:

  1. Otevřete aplikaci Nastavení v systému Android.
  2. V závislosti na operačním systému klepněte na Aplikace nebo Správce aplikací.
  3. Klepněte na Cisco Jabber.
  4. Klepněte na tlačítko Vymazat data.
  5. Klepněte na tlačítko Vynutit ukončení.

Byl tento článek užitečný?