Cisco Jabber za Android ne uspije lansirati

Cisco Jabber za Android ne uspijeva lansirati.

Ako Cisco Jabber za Android ne uspije lansirati, preporučujemo vam da očistite podatke o aplikaciji i Force-čepljenje aplikacija prije ponovnog pokretanja:

  1. Otvorite aplikaciju postavke za Android.
  2. Ovisno o vašem operacijskom sustavu, dodirnite ili aplikacije ili Upravitelj aplikacija.
  3. Dotaknite Cisco Jabber.
  4. Dotaknite Očisti podatke.
  5. Pritisnite stani na silu.

Je li taj članak bio koristan?