Cisco Jabber for Android אינו מצליח להפעיל

Cisco Jabber for Android אינו מצליח לבצע שיגור.

אם Cisco Jabber for Android אינו מצליח להפעיל, אנו ממליצים שתנקה את נתוני היישום ותעצור את היישום לפני ההפעלה מחדש:

  1. פתח את היישום הגדרות אנדרואיד.
  2. בהתאם למערכת ההפעלה, הקש על יישומים או על מנהל היישום.
  3. הקש על Cisco Jabber.
  4. הקש על נקה נתונים.
  5. ! לחץ על עצור

האם המאמר הזה הועיל לך?