Živé přenosy ze schůzek Webexu

Pokud máte placený tarif aplikace Webex Meetings nebo Webex Events a máte aktivováno živé streamování, můžete stream sledovat pomocí jakékoliv datové služby podporující streamování s protokolem RTMP (Real-Time Messaging Protocol) a RTMPS (Real-Time Messaging Protocol Secure). Zvuk, video a sdílený obsah se streamují živě.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Každou schůzku nebo událost služby Webex můžete živě streamovat do jedné služby živého streamování.

Správce služby Webex musí povolit živé streamování.

Sdílení tabule a sdílení souboru pomocí sdílenéhosouboru , včetně sdílení video souboru, nejsou při živém streamování podporovány.

Pokud streamujete obsah z aplikace Webex Meetings nebo Webex Events do streamovací aplikace třetí strany, služba Webex již nevlastní ani nespravuje zabezpečení a ochranu soukromí obsahu. Informace o zabezpečení, ochraně osobních údajů a uchovávání obsahu naleznete ve službě streamování.

Ujistěte se, že jste se přihlásili ke službě streamování a dobře se seznamte s procesem streamování živého streamování ještě předtím, než budete schůzku nebo událost skutečně streamovat.

Chcete-li streamovat události pomocí událostí Webex (nové),můžete také naplánovat webové vysílání. Webová vysílání umožňují okamžitě streamovat události, které mohou účastníci zobrazit ve svém prohlížeči. Další informace naleznete v tématu Spuštění a správa webového vysílání v událostech Webex (nové).

1

Po zahájení schůzky nebo události přejděte na Další možnosti a klikněte na Spustit živé vysíláníIkona Další možnosti.

2

Kliknutím na Změnit rozložení streamování nastavte rozložení videa pro živý přenos.

Pokud nesdílíte obsah, můžete si vybrat z následujících možností:

 • Tabulkový layout

 • Pódium

 • Zaměření

Při sdílení obsahu si můžete vybrat z následujících možností:

 • Pódium

 • Cílený obsah s aktivním reproduktorem

 • Cílený obsah

3

Klepněte na tlačítko Použít.

4

Vyberte jednu z následujících streamovacích služeb:

Kliknutím na odkaz se dozvíte, jak vygenerovat odkaz datového proudu a klíč datového proudu.

 • Streamování videa IBM– schůzky Webex, události Webex (classic)a pro weby verze 41.4 a novější Webex Events (nové)

 • Facebook Live– schůzky Webex, události Webex (klasické)a pro weby verze 41.4 a novější Webex Events (nové)

 • Vbrick Rev– Webex Meetings, Webex Events (classic)a pro weby verze 41.4 a novější Webex Events (nové)

 • Pracoviště zFacebooku – schůzky Webex, události Webex (classic)a pro weby verze 41.4 a novější Webex Events (nové)
 • Další streamovací služby– pro použití streamovací služby, jako je YouTube pomocí YouTube Livenebo Twitter pomocí Periscope Producer– Webex Meetings, Webex Events (classic) a pro verze41.4 a novější weby Webex Events (nové)

5

Pokud jste vybrali jiné streamovací služby , přihlaste se k účtu přidruženému k vaší streamovací službě nebo zadejte odkaz streamu a klávesu stream .


 

Chcete-li vygenerovat odkaz datového proudu a klíč datového proudu, přečtěte si pokyny streamovací služby.

6

Kliknutím na tlačítko Zahájit streamování spustíte streamování z aplikace Webex Meetings nebo Webex Events.

Chcete-li potvrdit, že streamujete z aplikace Webex Meetings nebo Webex Events, zkontrolujte indikátor Živě Ikona živého vysílání v pravém horním rohu schůzky nebo události.

7

Vraťte se ke službě streamování a počkejte, dokud se nezobrazí náhled živého streamu schůzky nebo události. Jakmile se zobrazí náhled, proveďte živé streamování.

8

(Nepovinné) Pokud chcete změnit rozložení videa během živého přenosu, klikněte v aplikaci Schůzky Webex na Živě , klikněte na Změnit rozložení streamování a vyberteIkona živého vysílánírozložení, které chcete použít.

9

Chcete-li živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce nebo události, vyberte další možnosti a pak vyberte Zastavit streamováníIkona Další možnosti.

Živé přenosy iOS v současné době podporují pouze webexové schůzky pro weby WBS40.12 a novější.

1

Po zahájení schůzky přejděte na Další možnosti a klepněte na Spustit živé vysíláníDalší možnosti.

2

Vyberte jednu z následujících streamovacích služeb:

Kliknutím na odkaz se dozvíte, jak vygenerovat odkaz datového proudu a klíč datového proudu.

3

Pokud jste vybrali jiné streamovací služby , přihlaste se k účtu přidruženému k vaší streamovací službě nebo zadejte odkaz streamu a klávesu stream .


 

Chcete-li vygenerovat odkaz datového proudu a klíč datového proudu, přečtěte si pokyny streamovací služby.

4

Klepnutím na Spustit streamování zahájíte streamování ze schůzek Webexu.

Chcete-li potvrdit, že streamujete ze schůzek Webexu, Ikona živého vysílání zkontrolujte indikátor Live v levém horním rohu schůzky.

5

Vraťte se ke streamovací službě a počkejte, až uvidíte náhled živého přenosu schůzky. Jakmile se zobrazí náhled, proveďte živé streamování.

6

Pokud chcete živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce, vyberte Další možnosti , klepněte na Zastavit streamování a potom klepněte na ZastavitDalší možnosti.